اخبار خوزستان

سفارش خرید ۱۲۹ اتوبوس برای شهر اهواز

سفارش خرید ۱۲۹ اتوبوس برای شهر اهواز

سلیمانی گفت: از حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۹۰ اکنون به حدود یک صد دستگاه اتوبوس رسیده ایم.

او می‌گوید: طی ۱۰ سال اخیر تلاش جدی برای ورد ناوگان جدید در کلانشهر اهواز صورت نگرفت. طی ۸ ماه اخیر با تلاش همه مسئولان سفارش خرید ۱۲۹ دستگاه اتوبوس قطعی شده است.