اخبار خوزستان

حفاری و تکمیل ۶۶ حلقه چاه در مناطق نفت خیز کشور

حفاری و تکمیل ۶۶ حلقه چاه در مناطق نفت خیز کشور

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: در ۸ ماه امسال ۶۶ حلقه چاه‌های نفت و گاز با کاربست دکل‌های حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شده است.

مسعود افشا می گوید : شمار چاه‌های حفر شده در سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ حلقه افزایش دارد.

به گفته او از مجموع چاه‌های حفر شده ۶ حلقه توسعه‌ای و توصیفی، ۴ حلقه اکتشافی و ۵۶ حلقه تعمیری بوده است که ۵۰ حلقه آن در موقعیت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۸ حلقه در شرکت فلات قاره، ۳ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۲ حلقه در قالب طرح و ۳ حلقه مربوط به پروژه‌های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در این مدت متراژ حفاری چاه‌ها به ۵۰ هزار و ۲۵۶ متر رسید، تعداد دستگاه‌های فعال ناوگان شرکت در زمان حاضر ۶۱ دکل است.