اخبار خوزستان

رشد ۱۴۱ درصدی تعداد واگن بارگیری شده در راه آهن زاگرس

رشد ۱۴۱ درصدی تعداد واگن بارگیری شده در راه آهن زاگرس

حسن زیودار مدیرکل راه آهن زاگرس  می‌گوید: در بازه زمانی بهمن ماه امسال ۱۰ هزار و ۶۰۵ تن بار به وسیله ۱۶۴ واگن بارگیری و حمل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال قبل نشان از رشد ۸۱ درصدی تناژ بارگیری و ۱۴۱ درصدی واگن بارگیری شده در این اداره کل بوده است.

او گفت: در بهمن ماه پارسال ۲۸ هزار و ۷۸۵ نفر مسافر در راه آهن زاگرس جابجا شدند که در مدت مشابه امسال این رقم به ۳۱ هزار و ۶۶۳ نفر رسیده است.

مدیرکل راه آهن زاگرس  با بیان اینکه این رقم بیانگر رشد ۹ درصدی جابجایی مسافر در این اداره کل است، ادامه داد: مسافران به وسیله ۴۷۳ رام قطار جابجا شده اند.

به گفته آقای زیوار، در بهمن ماه امسال این اداره کل، تن کیلومتر مبدا-مقصد ۵ میلیون ۹۷۳ هزار ۷۱۱ تن بوده که در مقایسه پارسال نشان از رشد ۱۴۰ درصدی دارد.

او همچنین نفر کیلومتر در این بازه زمانی را ۷ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر کیلومتر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال نشان از رشد ۹ درصدی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز