قیمت کامپیوتر

قیمت All In One اهواز

نام کالاکمترین قیمت – تومانبیشترین قیمت – تومان
Acer Aspire AZ3-715 Core i3 4GB 1TB Intel Touch All-in-One PC۹,۳۴۰,۰۰۰۹,۳۴۰,۰۰۰
Acer Aspire Z3-715 -Core i3-4GB-1TB-INTEL-۹,۳۴۰,۰۰۰۹,۳۴۰,۰۰۰
Apple iMac MNE02-2017 with Retina 4K -i5-8GB-1TB-4GB۲۳,۲۰۰,۰۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
Apple iMac MMQA2 -2017 with Retina 4K-Core i5-8GB-1TB-intel۱۷,۴۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iMac A1224 – Core2 – 4GB – 500GB – VGA 256GB۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰
Apple iMac MRR12 Six Core 27 Inch 2019 with Retina 5K Display۳۸,۷۸۰,۰۰۰۳۸,۷۸۰,۰۰۰
Apple iMac MRQY2 Six Core 27 Inch 2019 with Retina 5K Display۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰
Apple iMac MRT42 Six Core 21.5 Inch 2019 with Retina 4K Display۲۴,۳۸۰,۰۰۰۲۵,۶۵۰,۰۰۰
Apple Imac Core2 – 4GB – 500GB – 21inch – آی مک کارکرده – دست دوم۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰
Apple iMac MNE92 with Retina 5K Display 2017۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰
Apple iMac MNED2 with Retina 5K Display- 2017-i5-8-2-8GB -27 inch۳۳,۴۵۰,۰۰۰۳۳,۴۵۰,۰۰۰
Apple iMac CTO 2017-Core i7-8GB-3TB-8GB Pro M580-27 Inch Retina 5۴۱,۳۱۰,۱۰۰۴۱,۳۱۰,۱۰۰
Asus V222GA J5005 4GB 500GB Intel- 21.5inch۹,۶۷۰,۰۰۰۹,۶۷۰,۰۰۰
Asus V222UA Core i5 4GB 1TB Intel All-in-One PC-21.5inch۱۲,۳۷۰,۰۰۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰
Asus Vivo AiO V230IC-Core i7-8GB-1TB-2GB۱۲,۹۹۰,۰۰۰۱۲,۹۹۰,۰۰۰
Asus Zen AiO Pro Z240ICGT-Core i7-16GB-1TB+128GB SSD-2GB -23.8 – 4K۱۷,۰۴۹,۰۰۰۱۷,۰۴۹,۰۰۰
Green GPiO240 H110A۵,۵۲۰,۰۰۰۵,۵۲۰,۰۰۰
Green GPiO240-H110T 23.6 Inch۵,۴۱۰,۰۰۰۶,۸۹۰,۰۰۰
HP Envy 34 curved all-in-one-Core i7-16GB-1TB+256SSD-4GB-QHD۴۱,۱۲۲,۳۰۰۴۱,۱۲۲,۳۰۰
HP 200 G3 Core i3 4GB 1TB Intel All-in-One PC۷,۸۹۰,۰۰۰۸,۷۹۰,۰۰۰
HP ENVY 27 B220 Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 4GB Touch۳۱,۹۱۰,۰۰۰۳۱,۹۱۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -G 22 inch All-in-One PC۱۷,۳۹۰,۰۰۰۱۷,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -H 22 inch All-in-One PC۱۸,۳۹۰,۰۰۰۱۸,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -E 22 inch All-in-One PC۱۶,۳۹۰,۰۰۰۱۶,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -F 22 inch All-in-One PC۱۶,۳۹۰,۰۰۰۱۶,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -D 22 inch All-in-One PC۱۵,۳۹۰,۰۰۰۱۵,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -C 22 inch All-in-One PC۱۴,۸۹۰,۰۰۰۱۴,۸۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -A 22 inch All-in-One PC۱۲,۳۹۰,۰۰۰۱۲,۳۹۰,۰۰۰
HP ProOne 600 G4 -B 22 inch All-in-One PC۱۳,۸۹۰,۰۰۰۱۳,۸۹۰,۰۰۰
HP 200G3 – A Core i5 4GB 1TB Intel 22 inch All-in-One PC۹,۷۸۰,۰۰۰۹,۷۸۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre A520 23 inch Core i5 8GB 1TB 2GB Touch۱۲,۵۵۰,۰۰۰۱۲,۵۵۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre 520 21.5 inch Core i5 7200U 4GB 1TB 2GB۱۱,۳۴۰,۰۰۰۱۱,۳۴۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre 520 23.8 inch – i7- 8GB -1TB 2GB Touch – صفحه لمسی۱۴,۲۲۰,۰۰۰۱۴,۲۲۰,۰۰۰
LENOVO V130 J4005 4GB 500GB Intel-19.5inch۴,۹۴۰,۰۰۰۵,۱۹۰,۰۰۰
LENOVO IdeaCentre A340 23.8 inch Core i5 8GB 1TB 2GB All-in-One PC۱۲,۰۸۰,۰۰۰۱۲,۰۸۰,۰۰۰
LENOVO V130 J5005 4GB 500GB Intel All-in-One PC۵,۲۲۰,۰۰۰۵,۲۲۰,۰۰۰
LENOVO V540 23.8 inch Core i3 4GB 1TB Intel All-in-One PC۸,۷۷۰,۰۰۰۸,۷۷۰,۰۰۰
LENOVO IdeaCentre A340 21.5 inch Core i3 4GB 1TB Intel All-in-One PC۸,۵۴۰,۰۰۰۸,۵۴۰,۰۰۰
LENOVO IdeaCentre A340 23.8 inch Core i5 8GB 1TB 128GB SSD 2GB Touch۱۲,۸۵۰,۰۰۰۱۲,۸۵۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre 520 21.5 inch Core i5 8250U 4GB 1TB 2GB Touch۱۱,۳۴۰,۰۰۰۱۱,۳۴۰,۰۰۰
LENOVO IdeaCentre A340 21.5 inch Core i3 4GB 1TB Intel Touch۸,۸۹۰,۰۰۰۸,۸۹۰,۰۰۰
LENOVO A340-22iCB-F Core i5 8GB 1TB 2GB Touch All-in-One PC۱۲,۲۷۰,۰۰۰۱۲,۲۷۰,۰۰۰
LENOVO V530 – FUM 23.8 inch Core i5 4GB 1TB 2GB All-in-One PC۱۱,۶۸۰,۰۰۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰
LENOVO V330 – A Core i3 4GB 1TB Intel All-in-One PC۷,۲۱۰,۰۰۰۷,۲۱۰,۰۰۰
LENOVO IdeaCentre AIO 520 i3 4GB 1TB 2GB -21.5 inch Touch۹,۵۶۰,۰۰۰۹,۵۶۰,۰۰۰
LENOVO V410z Core i5 4GB 500GB Intel-21.5 inch-FULL HD۹,۸۹۰,۰۰۰۹,۸۹۰,۰۰۰
LENOVO V310z-Core i3 -4GB-500GB-INTEL -19.5 inch۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre 520 – Core i3 4GB 1TB Intel 21.5 inch Touch۹,۵۶۰,۰۰۰۹,۵۶۰,۰۰۰
LENOVO Ideacentre 520 -4415U -4GB 1TB -Intel -21.5 inch۱۰,۸۷۰,۰۰۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰
Master Tech ZX 220 ID41B – pentium – 4GB – 1TB – 22 inch All-in-One PC۷,۲۸۵,۰۰۰۷,۲۸۵,۰۰۰
Microsoft Surface Studio-Core i7-32GB-2TB-4GB۴۸,۴۴۹,۰۰۰۴۸,۴۴۹,۰۰۰
MSI Pro 20 EX 7M Core i3 8GB 1TB Intel- 19.5inch۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 7 Core i5 4GB 1TB Intel Touch- 19.5inch۱۱,۸۰۰,۰۰۰۱۲,۶۴۹,۰۰۰
MSI Pro 20E 7 Core i5 8GB 1TB Intel Touch-19.5inch۱۲,۵۹۰,۰۰۰۱۲,۵۹۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M G4400 4GB 1TB Intel Touch- 19.5inch۹,۴۷۰,۰۰۰۱۰,۰۸۸,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M Core i3 4GB 1TB Intel-19.5inch۱۰,۵۸۰,۰۰۰۱۰,۹۱۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M Core i3 4GB 1TB Intel Touch-19.5inch۱۰,۹۱۰,۰۰۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
MSI Pro 20ET 7NC Core i3 4GB 1TB 2GB Touch-19.5inch۱۰,۸۰۰,۰۰۰۱۱,۲۹۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M Core i5 4GB 1TB Intel Touch-19.5inch۱۱,۸۰۰,۰۰۰۱۲,۱۵۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 7M Core i3 4GB 1TB Intel -19.5inch۹,۳۴۰,۰۰۰۹,۳۹۹,۰۰۰
MSI Pro 20E 7M G4400 4GB 1TB Intel -19.5inch۹,۳۵۰,۰۰۰۹,۶۹۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M Core i3 8GB 1TB Intel Touch-19.5inch۱۱,۶۱۰,۰۰۰۱۱,۶۱۰,۰۰۰
MSI Pro 24X 7M Core i5 8GB 1TB Intel۱۱,۷۹۰,۰۰۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰
MSI Pro 24X 7M 4415U 4GB 1TB Intel -23.8 inch۷,۹۶۰,۰۰۰۷,۹۶۰,۰۰۰
MSI Pro 24X 7M Core i3 4GB 1TB Intel-23.8inch۹,۷۸۰,۰۰۰۹,۷۸۰,۰۰۰
MSI Pro 24X 7M Core i3 8GB 1TB Intel-23.8inch۱۰,۴۷۰,۰۰۰۱۰,۴۷۰,۰۰۰
MSI Pro 24X 7M Core i5 4GB 1TB Intel-23.8inch۱۱,۸۱۰,۰۰۰۱۱,۸۱۰,۰۰۰
MSI Pro 22ET 7NC- Core i5 – 8GB -1TB-2GB-21.5 inch TOUCH۱۴,۸۹۰,۰۰۰۱۴,۸۹۰,۰۰۰
MSI Pro 20ET 7NC Core i5 8GB 1TB 2GB Touch-19.5inch۱۲,۶۵۰,۰۰۰۱۲,۹۵۰,۰۰۰
MSI Pro20EDT 6QC i3 8GB 1TB Geforce 940M GDDR3 4GB 19.5 inch Touch۱۲,۶۴۹,۰۰۰۱۲,۸۵۰,۰۰۰
MSI Pro20EDT 6QC i5 8GB 1TB Geforce 940M 4GB 19.5 inch Touch۱۳,۸۴۹,۰۰۰۱۳,۸۴۹,۰۰۰
MSI Pro20EDT 6QC i5 16GB 2TB Geforce 940M 4GB 19.5 inch Touch۱۵,۷۴۹,۰۰۰۱۵,۷۴۹,۰۰۰
MSI Pro20EDT 6QC i3 8GB 1TB+128 SSD 940M 4GB 19.5 Inch Touch۱۳,۳۴۹,۰۰۰۱۳,۳۴۹,۰۰۰
MSI Pro 20ET 7M Core i5 4GB 1TB Intel Touch All-in-One PC۱۲,۰۵۰,۰۰۰۱۲,۰۵۰,۰۰۰
MSI Pro 20EX 7M-INTEL G4400-4GB-1TB-INTEL-19.5 inch۹,۳۰۰,۰۰۰۹,۵۳۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 7NC-Core i3-4GB-1TB-2GB-19.5 inch۱۱,۳۷۰,۰۰۰۱۱,۳۷۰,۰۰۰
MSI Pro20 EDT 6QC -Core i5 -8GB- 2TB 4GB -19.5 INCH Touch۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۷۰۰,۰۰۰
MSI Pro20 EDT 6QC i7 -16GB- 2TB 4GB 940M- 19.5 inch Touch۱۵,۵۴۹,۰۰۰۱۷,۹۵۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 6M- Core i7-8GB- 1TB-VGA Intel 19.5 inch Touch۱۴,۷۵۰,۰۰۰۱۴,۷۵۰,۰۰۰
MSI PRO 20E 6M -Core i5-8GB-1TB SSD -4GB-19.5 inch Touch۱۳,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰
MSI Pro 24T 7NC Core i3 8GB 1TB 2GB Touch All-in-One PC۱۳,۳۰۰,۰۰۰۱۳,۳۰۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 7NC G4400 4GB 1TB 2GB۹,۷۶۰,۰۰۰۹,۷۶۰,۰۰۰
MSI Pro 24T 7NC Core i5 8GB 1TB 2GB All-in-One PC۱۲,۲۴۹,۰۰۰۱۳,۳۰۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M – INTEL G4400-4GB-1TB-INTEL HD -19.5 inch۹,۴۷۰,۰۰۰۱۰,۹۱۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EXT 7M – Core i5-8GB-1TB-INTEL HD -19.5 inch۱۲,۲۳۰,۰۰۰۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MSI Pro 20ET 7M Core i3 8GB 1TB 2GB Touch All-in-One PC-19.5 inch۱۱,۵۷۰,۰۰۰۱۱,۵۷۰,۰۰۰
MSI Pro20 EDT 6QC i7-16GB-1TB+128 SSD-4GB GTX940M-19.5inch Touch۱۴,۷۴۹,۰۰۰۱۴,۷۴۹,۰۰۰
MSI Pro 20E 7M Core i5 4GB 1TB Intel۱۱,۸۴۰,۰۰۰۱۱,۸۴۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 7M Core i5 8GB 1TB 2GB۱۲,۹۵۰,۰۰۰۱۲,۹۵۰,۰۰۰
MSI Pro 20E 6M Core i3 8GB 1TB Intel۹,۸۹۹,۰۰۰۱۰,۳۴۹,۰۰۰
MSI Pro 20E 6M G4400-4GB -1TB- Intel۸,۶۸۰,۰۰۰۸,۶۸۰,۰۰۰
MSI Pro 20 EX 7M Core i3 8GB 1TB+128GB SSD Intel 19.5 inch۱۰,۹۱۰,۰۰۰۱۰,۹۱۰,۰۰۰
MSI Pro 22ET 6NC Core i3- 8GB- 1TB -2GB GT930M 21.5 inch Touch۱۲,۲۴۹,۰۰۰۱۲,۲۴۹,۰۰۰
MSI Pro 16B Flex-N3160-4GB-1TB-INTEL۶,۱۹۹,۰۰۰۶,۱۹۹,۰۰۰
MSI Pro 24T 6NC-Core I3-8GB-1TB-2GB-23.6 INCH TOUCH۹,۴۴۹,۰۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰
MSI PRO 20E 6M -Core i5-8GB-1TB-INTEL۱۲,۲۹۹,۰۰۰۱۲,۲۹۹,۰۰۰
MSI Pro 16B Flex -N3160-8GB-1TB-INTEL-None Touch۷,۱۴۹,۰۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰
MSI Pro22ET 6NC -intel G4400-4GB-1TB-INTEL۹,۷۹۹,۰۰۰۹,۷۹۹,۰۰۰
MSI MSI Pro22ET 6NC-i7-Core i7-8GB-1TB-2GB-21.5 INCH TOUCH۱۴,۰۴۹,۰۰۰۱۴,۰۴۹,۰۰۰
Next AR6100-8RS1 Core i3 8GB 1TB+120GB SSD Intel -19.5 inch۸,۴۸۰,۰۰۰۸,۴۸۰,۰۰۰
Next -AR4400-22B G4400- 8GB – 1TB – 21.5 inch – Intel۶,۳۴۰,۰۰۰۶,۳۴۰,۰۰۰
Next -AR4400-22A -G4400- 4GB -1TB- Intel HD Graphics 510-21.5inch۶,۱۴۰,۰۰۰۶,۱۴۰,۰۰۰
Next -AR2030-22B -G2030- 8GB- 1TB-21.5 inch- Intel HD Graphics۵,۶۵۰,۰۰۰۵,۶۵۰,۰۰۰
Next AR3240-22B Core i3 8GB 1TB Intel – HD Graphics 2500- 21.5 inch۶,۵۴۰,۰۰۰۶,۵۴۰,۰۰۰
Next AR2030-4R1 G2030 4GB 1TB Intel – HD Graphics – 19.5 inch۵,۳۳۰,۰۰۰۵,۳۳۰,۰۰۰
Next AR2030-8R1 G2030 8GB 1TB Intel – HD Graphics – 19.5 inch۵,۵۶۰,۰۰۰۵,۵۶۰,۰۰۰
Next AR3470-22B Core i5 8GB 1TB intel – HD Graphics 2500 – 22 inch۷,۱۱۰,۰۰۰۷,۱۱۰,۰۰۰
Next AR2030-22A G2030 4GB 1TB Intel – HD Graphics – 21.5 inch۵,۴۵۰,۰۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰
Optoma X343e Plus DLP XGA Business Projector۴,۸۵۰,۰۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰
Univo Univo- T220 -G4400 -4GB -1TB Intel۵,۷۰۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰

 

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال