تبلت

قیمت تبلت اهواز

نام کالاکمترین قیمت – تومانبیشترین قیمت – تومان
Acer One 10 S1003-133L 64GB۴,۱۵۰,۰۰۰۴,۲۹۹,۰۰۰
Apple ipad Pro 12.9-128GB-4G۴,۲۵۰,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5 -512GB-4G-LTE۱۲,۹۹۹,۰۰۰۱۲,۹۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi۴,۲۷۳,۹۰۰۴,۲۷۳,۹۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-128GB۵,۷۹۰,۰۰۰۵,۷۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB۵,۶۹۰,۰۰۰۶,۰۵۵,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-128GB۸,۰۹۰,۰۰۰۸,۰۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -2017- 32GB -WiFi۴,۶۹۰,۰۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018۱۰,۶۵۸,۰۰۰۱۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB۱۱,۲۹۹,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 – 256GB- 4G -2018۱۵,۰۹۵,۰۰۰۱۵,۰۹۵,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018۱۶,۵۲۳,۰۰۰۱۶,۵۲۳,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018۱۹,۰۲۲,۰۰۰۱۹,۰۲۲,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-256GB۱۵,۸۹۹,۰۰۰۱۷,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-512GB۱۷,۲۴۹,۰۰۰۱۷,۲۴۹,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB۱۸,۹۹۹,۰۰۰۱۸,۹۹۹,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 -Wi-Fi – 64GB۷,۷۵۰,۰۰۰۷,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 – LTE- 4G – 64G۸,۷۵۰,۰۰۰۸,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2019-4G LTE -64GB۸,۹۵۵,۰۰۰۸,۹۵۵,۰۰۰
Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB۹,۰۴۰,۰۰۰۹,۰۴۰,۰۰۰
Apple iPad 10.2 -32GB۴,۶۴۹,۰۰۰۴,۶۴۹,۰۰۰
Apple iPad 10.2 inch 7 Generation Wi-Fi 2019 128GB۵,۴۳۹,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰
Asus Z380KL-ZenPad 8.0-16GB-4G۱,۹۹۹,۰۰۰۱,۹۹۹,۰۰۰
Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL۳,۹۸۰,۰۰۰۴,۳۶۹,۰۰۰
Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE۲,۴۹۹,۰۰۰۲,۸۹۰,۰۰۰
Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256۴,۲۵۰,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
Asus Transformer Mini T103HA-128 GB۴,۲۵۰,۰۰۰۶,۹۹۰,۰۰۰
Glx SAINA-8GB۷۸۹,۰۰۰۷۸۹,۰۰۰
HP ElitePad 900 – 64GB – 10 inch۱,۳۲۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T1 7.0-16GB۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro-16GB۱,۴۲۰,۰۰۰۱,۴۲۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro-16GB۱,۲۷۷,۷۰۰۱,۲۷۷,۷۰۰
HUAWEI MediaPad T2 7.0-16GB-4G-LTE۱,۴۲۰,۰۰۰۱,۴۲۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T3 10-16GB-4G۱,۱۲۵,۰۰۰۲,۰۲۹,۰۰۰
HUAWEI MatePad Pro۷,۸۱۰,۰۰۰۷,۸۱۰,۰۰۰
LENOVO Tab S8-3G/4G-16GB۴,۲۵۰,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab3 10-32GB۲,۰۳۵,۰۰۰۲,۰۳۵,۰۰۰
LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M۱,۶۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab3 7۲۴,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 10-YT3-X50M-4G۲,۶۵۹,۰۰۰۲,۶۵۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 8.0-YT3-850M-4G۱,۹۹۰,۰۰۰۲,۰۷۵,۰۰۰
LENOVO Tab 3 Essential-TB3-710L۹۳۵,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰
LENOVO TAB 3 A8-16GB-4G۱,۶۹۰,۰۰۰۱,۶۹۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Windows-64GB۷,۹۰۰,۰۰۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab3 8 Plus-TB-8703X-3G-LTE۲,۰۸۹,۰۰۰۲,۰۸۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3-770 -16GB-LTE Dual SIM۱,۴۱۰,۰۰۰۱,۴۱۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G۱,۶۷۰,۰۰۰۱,۹۹۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L۲,۱۲۰,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
LENOVO Miix 320-64GB۴,۸۵۹,۰۰۰۵,۹۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 Plus -LTE 4G-16GB-Dual SIM۱,۴۰۹,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304F-8GB۸۴۵,۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Android-YB1-X90L۸,۴۹۰,۰۰۰۸,۴۹۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304l-16GB-3G۹۷۵,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
LENOVO TAB 10 – TB- X103F-16GB- Wi-Fi۱,۷۱۹,۰۰۰۱,۷۱۹,۰۰۰
LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE۱,۴۱۵,۰۰۰۱,۶۹۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X LTE 16GB۹۷۵,۰۰۰۱,۳۲۳,۰۰۰
LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB۸,۴۹۰,۰۰۰۱۰,۴۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G۱,۰۱۵,۰۰۰۱,۷۱۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 3G-8GB۹۲۹,۰۰۰۹۲۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Pro – YT3-X90L -64GB۸,۱۴۹,۰۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G -16GB۲,۲۴۹,۰۰۰۲,۶۲۴,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 -Wi-Fi-8GB۸۹۰,۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 3G 16GB۱,۱۳۴,۰۰۰۱,۳۴۵,۰۰۰
LENOVO Tab E7 TB-7104i -8GB۸۸۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
LENOVO تبلت TAB 4 7 Essential 7104F wi-fi Tablet۸۲۵,۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
LENOVO TAB E10 TB-X104X 2018 LTE 16GB Tablet۱۱۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
LENOVO TAB E10 TB-X104F 2018 Wi-Fi 16GB Tablet۱,۴۸۰,۰۰۰۱,۴۸۰,۰۰۰
LENOVO Tab3 8 Plus TB-8703R 16GB Dual SIM Tablet۲,۰۹۴,۰۰۰۲,۰۹۴,۰۰۰
Marshal تبلت مدل ME-711 3G دو سیم کارت۸۴۵,۰۰۰۸۴۵,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB۸,۴۹۹,۰۰۰۸,۴۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 – Core i5-8GB-256 SSD۱۰,۸۰۰,۰۰۰۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 – 8GB 128GB Tablet۱۱,۴۵۰,۰۰۰۱۴,۵۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 – Core i5 -4GB-128 -with Type Cove۹,۸۹۹,۰۰۰۱۲,۰۶۰,۰۰۰
Microsoft Microsoft Surface Pro 2017 – Core i7-8GB-256 -with Type Cove۱۱,۷۹۹,۰۰۰۱۶,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 8GB 256GB Tablet۱۴,۵۹۹,۰۰۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 1TB Tablet۱۸,۸۹۰,۰۰۰۱۸,۸۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB۹,۴۴۰,۰۰۰۹,۴۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 4GB 64GB Tablet۷,۵۷۰,۰۰۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB Tablet with Cover۱۰,۶۵۰,۰۰۰۱۰,۶۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-C Core i5 8GB 256GB with Black Type Cover۱۲,۳۰۰,۰۰۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- i5 8GB 256GB with Signature Type Cover۱۲,۶۵۰,۰۰۰۱۲,۶۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB Tablet with Keyboard-12.3inch۱۱,۴۴۹,۰۰۰۱۱,۴۴۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 128GB Tablet with Keyboard-12.3inch۱۴,۸۹۰,۰۰۰۱۴,۸۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced Core i5 4GB 128GB-12.3inch۱۱,۰۷۰,۰۰۰۱۱,۰۷۰,۰۰۰
Nartab NT741 -16GB۸۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
Nartab NT742 -16GB۹۸۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
Nartab NT821۱,۳۲۰,۰۰۰۱,۳۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 8.0-16GB۱,۷۹۰,۰۰۰۱,۷۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.0-SM-T715-LTE۴,۲۵۰,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.6-T561-3G۱,۸۹۰,۰۰۰۲,۰۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 7.0-T285-4G۱,۷۷۰,۰۰۰۱,۸۹۷,۰۰۰
Samsung Tab A with S Pen-SM-P355-4G-8 inch۳,۳۰۰,۰۰۰۳,۷۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G۱,۷۱۰,۰۰۰۲,۹۷۷,۷۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585۲,۷۸۹,۰۰۰۲,۷۸۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819۳,۹۹۹,۰۰۰۳,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB۳,۹۵۰,۰۰۰۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE۵,۸۹۹,۰۰۰۶,۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Book 12-گلگسی بوک 12۲۱,۴۰۰,۰۰۰۲۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385۱,۸۷۹,۰۰۰۱,۸۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A2 S۱,۹۵۰,۰۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 – LTE-4G۷,۵۷۰,۰۰۰۹,۹۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.5- SM-T595 -LTE-4G۳,۶۹۰,۰۰۰۴,۰۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE with S Pen 16GB Tablet۳,۸۲۰,۰۰۰۳,۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S5e – SM-T725 – LTE -4G۵,۸۹۹,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 – 2019۲,۸۲۸,۰۰۰۳,۰۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8 2019 -P205 -LTE۱,۹۴۹,۰۰۰۳,۹۱۱,۴۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018 – SM-T387۱,۹۵۰,۰۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 -32GB-4G-LTE۱,۹۹۹,۰۰۰۳,۶۵۰,۰۰۰
X.VISION X70 – XZ7080LC۹۰۵,۰۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 Plus -4GB-128GB۴,۵۴۰,۰۰۰۴,۵۴۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 64GB WI-FI Tablet۳,۶۴۹,۰۰۰۳,۶۴۹,۰۰۰

 

  • امتیاز شما
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال