سرمایش و گرمایش

قیمت کولر گازی اهواز

نام کالاکمترین قیمت – تومانبیشترین قیمت – تومان
AEG مدل AS18K77CC۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
AEG مدل AS09K77CC۸,۳۹۹,۰۰۰۸,۳۹۹,۰۰۰
BEKO BNTH 300-3000-کم مصرف- سرما و گرما۴,۹۰۰,۰۰۰۹,۸۰۳,۰۰۰
BOSCH 30000 سرد و گرم B1ZMA30 Inverter۱۳,۳۵۷,۱۰۰۱۳,۳۵۷,۱۰۰
BOSCH اینورتر سرد و گرم B1ZMA36 Split 36000BTU۱۴,۷۶۱,۲۰۰۱۴,۷۶۱,۲۰۰
BOSCH 24000 سرد و گرم B1ZMA24 Inverter Split۱۰,۱۶۴,۸۰۰۱۰,۱۶۴,۸۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۲,۳۵۲,۵۰۰۱۲,۳۵۲,۵۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۷,۸۲۰,۰۰۰۱۷,۸۲۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۹۰۰۰۷,۹۳۸,۰۰۰۷,۹۳۸,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۴,۷۰۱,۵۰۰۱۴,۷۰۱,۵۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۶۰۰۰۱۸,۸۰۵,۵۰۰۱۸,۸۰۵,۵۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۲۰۰۰۹,۵۸۵,۰۰۰۹,۵۸۵,۰۰۰
General سرمایش وگرمایش-12000۳,۸۰۰,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰
General سرمایش وگرمایش-GNR-12GWAA-12000۳,۸۸۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
General سرمایش و گرمایش-GNR-30GWN -30000۸,۴۰۰,۰۰۰۱۰,۱۴۲,۰۰۰
General سرمایش و گرمایش-30GWAA R410-30000۸,۷۰۰,۰۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰
General لبخند شکار 24000 سرد و گرم AIR CONDITIONER GNR-24WN۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
General GG-S30000PLATINUM Chaloos R410 – سرد و گرم۶,۳۰۰,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰
General 12000سرد و گرم GOLD AIR CONDITIONER GNR-S12000LASER۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۲۰,۰۰۰
General 30000 KFR-78GW SHAD۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
General GG-S24000PLATINUM Chaloos R410۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰
General سرد و گرم GM-S30000 Digital Max۶,۴۹۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
General SHAD R22 24000BTU۸,۶۷۰,۰۰۰۸,۶۷۰,۰۰۰
General SH INVERTER R410A 18000BTU۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
General SH INVERTER R410A 24000BTU۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
General 12000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۴,۰۸۰,۰۰۰۴,۴۰۳,۰۰۰
General 30000 طرح لبخندی۸,۴۰۸,۰۰۰۸,۴۰۸,۰۰۰
General 24000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۷,۷۲۶,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
General 18000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۶,۰۶۵,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
General 24000 طرح لبخندی۷,۷۲۶,۰۰۰۷,۸۹۳,۰۰۰
General 12 هزار طرح لبخندی۴,۴۲۰,۰۰۰۴,۴۲۰,۰۰۰
General کولر کاست سقفی- سرد و گرم – C24000SUPER Split 24000btu۱۲,۲۴۰,۰۰۰۱۲,۲۴۰,۰۰۰
General کولر گازی 26000 – طرح لبخند سردو گرم -گاز – GNR-26GWN R410۶,۸۳۰,۰۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰
General کولر گازی سرد و گرم لبخندی GNR-18GWN -R410۵,۲۰۰,۰۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰
General کولر گازی جنرال مکس سرد و گرم- GM-S18000 Digital General Max۴,۲۸۵,۰۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰
General کولرگازی اینورتر 18000سرد و گرم مدل BV186STQ MAX INVERTER۵,۳۵۰,۰۰۰۵,۳۵۰,۰۰۰
General کولر گازی مدل GNR-24GW- سرمايش و گرمايش- 24000- رنگ سفید۷,۴۰۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰
General کولر گازی 32000 موتور T3 گازی R410- سرمايش و گرمايش- سفید۸,۴۰۰,۰۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰
General کولر گازی 14000 موتور T3 گازی R410- سرمايش و گرمايش- سفید۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
General کولرگازی سرد و گرم 12000 شاد-SHAD مدل R22 12000BTU۳,۲۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
General کولر گازی چالوس سرد و گرم GG-S12000 Chaloos۳,۳۰۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰
General کولر گازی ۱۲۰۰۰۵,۹۴۰,۰۰۰۵,۹۴۰,۰۰۰
General کولر گازی ۲۴۰۰۰۹,۳۴۲,۰۰۰۹,۳۴۲,۰۰۰
General کولر گازی ۱۸۰۰۰۷,۹۲۴,۵۰۰۷,۹۲۴,۵۰۰
General کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰
Gosonic کولر گازی اینورتر 18000 مدل 3118۸,۸۵۵,۰۰۰۸,۸۵۵,۰۰۰
Gosonic کولر گازی اینورتر 24000 مدل 3124۱۰,۵۸۰,۰۰۰۱۰,۵۸۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H18C3-18000-مصرف B- سرمایش۸,۶۱۳,۰۰۰۸,۶۱۳,۰۰۰
GREE G MATIC-H24C3-مصرف انرژی b – سرمایش24000۹,۷۷۶,۰۰۰۹,۷۷۶,۰۰۰
GREE G MATIC-H30C3-فقط سرمایش B- مصرف انرژی۱۳,۰۷۱,۰۰۰۱۳,۰۷۱,۰۰۰
GREE G MATIC-H36C3-36000-مصرف ب- فقط سرمایش۱۲,۸۲۲,۰۰۰۱۲,۸۲۲,۰۰۰
GREE ICOOL-H12C3-12000- مصرف A- فقط سرمایش۵,۹۲۶,۰۰۰۵,۹۲۶,۰۰۰
GREE ICOOL-H24C3-24000-مصرف A۹,۲۵۰,۰۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰
GREE GWH۲۴MD-T3-24000-سرد و گرم-کم مصرف۹,۸۰۳,۰۰۰۹,۸۰۳,۰۰۰
GREE GWH30QE-T3-30000-گرما و سرما۱۰,۳۰۸,۹۰۰۱۴,۲۶۲,۰۰۰
GREE GWH30FA-T3-30000-سرما-گرما-کم مصرف۱۲,۹۰۴,۰۰۰۱۲,۹۰۴,۰۰۰
GREE GM24LO-V-T1-24000-کم مصرف- سرما۵,۶۰۰,۰۰۰۱۰,۵۵۱,۰۰۰
GREE GWH18MC-T3-18000-سرد و گرم -کم مصرف۷,۴۷۷,۰۰۰۷,۴۷۷,۰۰۰
GREE GWH13QC-13000-INVERTER۷,۸۹۳,۰۰۰۷,۸۹۳,۰۰۰
GREE GWH12MC-T3-12000- سرد و گرم- کم مصرف۵,۶۷۷,۰۰۰۵,۶۷۷,۰۰۰
GREE GM12LO-V-T1-12000- اینورتر-سرمایش۴,۹۳۲,۴۰۰۶,۴۵۳,۰۰۰
GREE 36000- سرد و گرم -کم مصرف -T3۱۲,۴۶۱,۰۰۰۱۲,۴۶۱,۰۰۰
GREE سرمایش وگرمایش-GWHN12AB-12000۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰
GREE سرمایش وگرمایش-J12H1-12000۴,۲۵۰,۰۰۰۴,۹۳۲,۴۰۰
GREE سرد و گرم GWH24MD-K1NTE3E QMatic 1۷,۱۸۸,۶۰۰۷,۱۸۸,۶۰۰
GREE GWH-J24H1 – 24000btu۸,۱۵۰,۰۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰
GREE I-MATIC GWH12MB-K1NT – 12000 سرد و گرم۴,۷۹۰,۰۰۰۴,۷۹۰,۰۰۰
GREE 30 هزار سرد و گرم IMATIC GWH30MB-K1NT۹,۷۵۰,۰۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰
GREE 24000 سرد و گرم QMatic Air Conditioner GWH24Q۷,۱۸۸,۶۰۰۷,۱۸۸,۶۰۰
GREE اینورتر 30000 سرد و گرم AIR CONDITIONER ACCENT-J30H1۶,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۶۱۷,۰۰۰
GREE 12 هزار موتور T3 سری Lomo۵,۸۱۵,۰۰۰۵,۸۱۵,۰۰۰
GREE 30000 اینورتر T1 مدل GM30LO-V۱۱,۹۰۸,۰۰۰۱۱,۹۰۸,۰۰۰
GREE 30000 سرد و گرم T3 مدل GWH30QD۱۲,۹۰۴,۰۰۰۱۲,۹۰۴,۰۰۰
GREE 18000 سرد و گرم کم مصرف موتور T3 سری Lomo۷,۶۷۷,۰۰۰۷,۶۷۷,۰۰۰
GREE 30000 سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H30H1۱۰,۶۶۷,۰۰۰۱۰,۶۶۷,۰۰۰
GREE 12000 سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H12H1۴,۴۵۰,۰۰۰۵,۵۹۴,۰۰۰
GREE 18000 هزار سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H18H1۷,۰۱۰,۰۰۰۷,۲۲۸,۰۰۰
GREE کولر گازی 24000 سرد و گرم Gree GWH24QE-S3DT۸,۲۰۰,۰۰۰۸,۶۰۴,۷۰۰
GREE کولر گازی 18000 سرد و گرم مدل IMATIC GWH18MB-K1NT۶,۴۴۴,۵۰۰۶,۴۴۴,۵۰۰
GREE کولر گازی گری 9000 سرد و گرم مدل GWH09NA-K1NNA2۴,۵۲۴,۴۰۰۴,۵۲۴,۴۰۰
GREE کولر گازی 24000 سرد و گرم آی متیک IMATIC GWH24MB-K1NT۶,۹۰۰,۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی سرد و گرم 18 هزار مدل KFR-35G۶,۴۴۴,۵۰۰۶,۴۴۴,۵۰۰
GREE کولر گازی 24000 اینورتر مدل GWH24QF- سرمايش و گرمايش- سفید۱۰,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰
GREE کولر گازی 30000 اینورتر مدل GWH30QF- سرمايش و گرمايش- سفید۱۳,۵۰۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی 18000 موتور t3 مدل GWH18QE- سرمايش و گرمايش-سفید۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی 12000 موتور t3 مدل GWH12QE- سرمايش و گرمايش- سفید۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی ۳۰۰۰۰۱۳,۲۴۳,۵۰۰۱۳,۲۴۳,۵۰۰
GREE کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰
GREE کولر گازی ۱۲۰۰۰۷,۸۳۰,۰۰۰۷,۸۳۰,۰۰۰
GREE کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۲,۰۱۵,۰۰۰۱۲,۰۱۵,۰۰۰
Haier کولر گازی مدل HSU-28HNF03-R2-T1- سرمایش و گرمایش- A۱۵,۳۷۰,۰۰۰۱۵,۳۷۰,۰۰۰
hisense سردوگرم-کم مصرف-HIH-18TG -18000۹,۲۷۰,۰۰۰۹,۲۷۰,۰۰۰
hisense سرماوگرما-HRH-24TQ- 24000۷,۹۱۹,۰۰۰۷,۹۱۹,۰۰۰
hisense کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم HIH-24TG۱۰,۱۵۹,۰۰۰۱۰,۱۵۹,۰۰۰
hisense کولرگازی سردوگرم مدل مایا HRH-09TQ۴,۶۷۵,۰۰۰۴,۶۷۵,۰۰۰
hisense کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم HIH-12TG۷,۰۱۵,۰۰۰۷,۰۱۵,۰۰۰
HITACHI سرمایش وگرمایش-RAS-14QHA-14000۸,۱۵۰,۰۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAK-50PPA-18000۹,۶۹۰,۰۰۰۱۲,۹۰۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAS-S24HPA-24000۸,۵۸۵,۰۰۰۸,۵۸۵,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAK-60PPA-24000۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
HITACHI RAK-24PPAT – اینورتر سرد و گرم 24000۱۱,۵۳۰,۰۰۰۱۱,۵۳۰,۰۰۰
HITACHI کولر گازي 10000 سرمایشی و گرمایشی مدل RAS-MES10HA۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ifather کولر گازی مدل 30000۱۳,۶۹۰,۰۰۰۱۳,۶۹۰,۰۰۰
LG W 136 BF۶۷۷,۷۰۰۶۷۷,۷۰۰
LG BV126STQ -Smart Inverter-12000- سرمایش و گرمایش-مصرف انرژی کم۳,۲۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
LG BV246STQ-Smart Inverter-24000-سرمایش و گرمایش۶,۵۳۰,۰۰۰۶,۵۳۰,۰۰۰
LG NV126TQ -Smart Inverter-12000-سرمایش و گرمایش- A+ کم مصرف۵,۲۸۲,۰۰۰۵,۹۳۷,۰۰۰
LG NV186TQ-18000-سرمایش و گرمایش-Smart Inverter-مصرف کم انرژی A+۷,۲۴۴,۰۰۰۷,۲۴۴,۰۰۰
LG NV246TQ – نکست وان – Next One – Smart Inverter۸,۳۴۱,۰۰۰۸,۳۴۱,۰۰۰
LG سرماوگرما-NT187SK3 -NEXT TITAN- 18000۱۰,۳۵۷,۰۰۰۱۰,۳۵۷,۰۰۰
LG سردوگرم-NF247ST3 – Next Fighting -24000۱۰,۹۳۳,۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰
LG سرماوگرما-NT247SK3- NEXT TITAN – 24000۸,۶۷۰,۰۰۰۱۱,۷۰۹,۰۰۰
LG سردوگرم-18000-NF187ST3 – NEXT FIGHTING۱۰,۵۲۴,۰۰۰۱۰,۵۲۴,۰۰۰
LG سردوگرم-9000-NT097SK1 -NEXT TITAN۷,۰۱۱,۰۰۰۷,۰۱۱,۰۰۰
LG سردوگرم-12000-NT127SK1 -NEXT TITAN۷,۵۸۷,۰۰۰۷,۹۷۱,۰۰۰
LG سرمایش و گرمایش-BSNW246K3B0-24000۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰
LG سرمایش و گرمایش-AK-24SIT-24000۶,۹۳۵,۰۰۰۶,۹۳۵,۰۰۰
LG 18000 سرد و گرم AIR CONDITIONER AK-18SIT۵,۹۲۰,۰۰۰۵,۹۲۰,۰۰۰
LG 24000 اینورتر سرد و گرم Q246J3A2۸,۵۸۵,۰۰۰۸,۵۸۵,۰۰۰
LG 12000 سرد و گرم کم مصرف۵,۳۹۴,۰۰۰۵,۳۹۴,۰۰۰
LG کولر گازی مدل NA128SK1 12000- سرمایش و گرمایش- A۸,۵۹۶,۰۰۰۸,۵۹۶,۰۰۰
LG کولر گازی آی کنترل 24000 – I-CONTROL BSMA24K۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی اینورتر 12000 سرد و گرم مدل NT127K۵,۵۹۰,۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی دوال اینورتر 24000 مدل BSUQ246K3A1- سرمایش- سفید۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی دوال اینورتر 18000 مدل BSUQ186K3A1- سرد و گرم-سفید۹,۰۰۰,۰۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی 24000 دو آل اینورتر مدل AMP-24K- سرد و گرم- رنگ سفید۱۱,۷۰۰,۰۰۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی ۱۲۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی ۱۸۰۰۰۱۰,۸۲۵,۶۵۰۱۰,۸۲۵,۶۵۰
LG ۲۴۰۰۰ – مدل BSUW246K3B0۱۴,۹۰۰,۰۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰
LG ۱۸۰۰۰ – AK-18JJT۱۰,۸۲۵,۶۵۰۱۰,۸۲۵,۶۵۰
LG ۲۴۰۰۰- KS-H246۱۴,۹۰۰,۰۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰
MITSUBISHI کولرگازی 12000 سرد و گرم مدل MSGF12۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Non -Brand کولر گازی جنرال مکس-General Max طرح لبخند مدل Gm-S12000۳,۱۲۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
Non -Brand ریموت کنترل هوشمند مدل IE-R1604 مناسب برای کولر گازی الجی – LG۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰
Non -Brand ریموت کنترل ساده کد 324 مناسب کولر گازی اوجنرال Ogeneral۵۶,۰۰۰۵۶,۰۰۰
OGENERAL 30000-کم مصرف – سرد و گرم۸,۴۷۴,۰۰۰۸,۴۷۴,۰۰۰
OGENERAL 24000- سرد و گرم-کم مصرف۸,۰۳۱,۰۰۰۸,۰۳۱,۰۰۰
OGENERAL 12000-سرد و گرم-کم مصرف۵,۵۶۱,۰۰۰۵,۵۶۱,۰۰۰
OGENERAL 18000-سرد و گرم-کم مصرف۷,۱۴۴,۰۰۰۱۲,۸۸۳,۸۰۰
OGENERAL 36000-سرد و گرم-کم مصرف۹,۹۳۶,۰۰۰۹,۹۳۶,۰۰۰
OGENERAL GM18LO-V-T1-18000-اینورتر- سرمایش۷,۴۵۰,۰۰۰۸,۲۵۲,۰۰۰
OGENERAL سرمایش-36000-ASGA36FETA-P۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
OGENERAL سرماوگرما-ASGS30LFCA- inverter-3000۱۹,۰۶۵,۰۰۰۱۹,۰۶۵,۰۰۰
OGENERAL 24000 سرد و گرم Air Conditioner ASG24RBAJ۱۲,۰۴۰,۰۰۰۱۲,۰۴۰,۰۰۰
OGENERAL 30000 ASGA30AFT Fujitsu۱۴,۷۹۰,۰۰۰۱۴,۷۹۰,۰۰۰
OGENERAL سرد و گرم 30000 AIR CONDITIONER ASG30RBAJ۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
OGENERAL 18000 سرد و گرم AIR CONDITIONER ASG18RBAJ۴,۹۹۵,۰۰۰۴,۹۹۵,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۱۲۰۰۰۱۰,۹۳۵,۰۰۰۱۰,۹۳۵,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۳,۹۳۷,۰۲۲۱۳,۹۳۷,۰۲۲
OGENERAL کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۸,۷۶۵,۰۰۰۱۸,۷۶۵,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۷,۳۸۸,۰۰۰۱۷,۳۸۸,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۳۶۰۰۰۲۴,۲۴۶,۰۰۰۲۴,۲۴۶,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی اسپلیت 30000 مدل ASGA30AFTZ۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی اسپلیت 24000 مدل ASGA24AFTZ۱۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰
Panasonic CS-PC18MKF 18000۷,۶۵۰,۰۰۰۷,۶۵۰,۰۰۰
Panasonic CS-RE18NKE – 18000 سرمایشی و گرمایشی۵,۸۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
Panasonic کولر گازی سرد و گرم – CU-A12DKS – 12000۴,۷۰۰,۰۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung AR25KSSS- 25000- اینورتر- سرمایش و گرمایش۱۰,۳۷۲,۰۰۰۱۰,۳۷۲,۰۰۰
Samsung سرماوگرما-24000-AR25MSFHE۱۳,۳۰۹,۰۰۰۱۳,۳۰۹,۰۰۰
Samsung سردوگرم-19000-AR19MSFHE۱۰,۰۷۸,۰۰۰۱۰,۰۷۸,۰۰۰
Samsung سرمایش و گرمایش-AQ12UUP-12000۲,۳۵۶,۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung سرمایش و گرمایش-AR24HPFNCWKN-24000۲,۳۵۶,۰۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰
Samsung 24000 سرد و گرم AIR CONDITIONER MAX AQ24UUQ۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung سه گوش – 24000 سرد و گرم – AR24۷,۹۳۰,۰۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰
Samsung مکس 18000 سرد و گرم Max Air Conditioner AQ18UUP۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung 12000 سرد و گرم AIR CONDITIONER AR12۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung 18000 سرد و گرم AIR CONDITIONER AR18۵,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung کولر گازی مدل Good-24000 HP- سرمایش و گرمایش- 24000۱۰,۴۷۵,۰۰۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰
Samsung کولر گازی مدل Good-12000 C- سرمایش- 12000۶,۲۷۵,۰۰۰۶,۲۷۵,۰۰۰
Samsung کولر گازی مدل Good-18000 C- سرمایش- 18000۸,۰۴۴,۰۰۰۸,۰۴۴,۰۰۰
Samsung ۱۲۰۰۰ – مدل ۲۰۱۸ MAX۷,۳۶۲,۹۰۰۷,۳۶۲,۹۰۰
Samsung ۲۴۰۰۰- مدل ۲۰۱۸ MAX۱۰,۳۱۵,۳۵۰۱۰,۳۱۵,۳۵۰
Samsung کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۲,۱۹۰,۵۰۰۱۲,۱۹۰,۵۰۰
SHARP سرمایش و گرمایش-X24TCM-24000۷,۰۴۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
SHARP AY-A24LCM 24000 سرد و گرم۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
SHARP کولر گازی مدل AY-AP24KR-T1- سرمایش و گرمایش- 24000 – B۱۲,۷۵۰,۰۰۰۱۲,۷۵۰,۰۰۰
SHARP کولر گازی 12000 سرد و گرم مدل AY-A12LCM۴,۴۰۰,۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
TOSHIBA سرماوگرما-RAS-22S3AV-E -22000۱۳,۴۹۸,۶۵۰۱۳,۴۹۸,۶۵۰
TOSHIBA ۲۴۰۰۰- RAS-24EAH-AR۱۰,۳۵۷,۸۷۵۱۰,۳۵۷,۸۷۵
TOSHIBA ۱۰۰۰۰ – مدل RAS-10S3AV-E۸,۴۹۲,۸۵۰۸,۴۹۲,۸۵۰
TOSHIBA اینورتر ۱۳۰۰۰ مدل RAS-13S3AV-E۹,۳۵۵,۵۰۰۹,۳۵۵,۵۰۰
UGINE کولرگازی سقفی فقط سرد 42000BTU۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
Westinghouse WASP9GNWMI 9000btu۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP36GNWMI Inverter Split 36000btu۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP27GNWMI Inverter Split 27000btu۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP30GNWMI Inverter Split 30000btu۹,۹۰۰,۰۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP32GNWMI Inverter Split 32000btu۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP20GNWMI Inverter Split 20000btu۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۱۲۰۰۰۸,۵۶۵,۷۵۰۸,۵۶۵,۷۵۰
Westinghouse کولرگازی ۹۰۰۰۶,۰۱۴,۲۵۰۶,۰۱۴,۲۵۰
Westinghouse کولرگازی ۲۷۰۰۰۱۴,۷۰۱,۵۰۰۱۴,۷۰۱,۵۰۰
Westinghouse کولرگازی ۱۰۰۰۰۶,۶۷۰,۳۵۰۶,۶۷۰,۳۵۰
Westinghouse کولرگازی ۱۸۰۰۰ اینورتر۹,۸۴۱,۵۰۰۹,۸۴۱,۵۰۰
Westinghouse کولرگازی اینورتر ۲۴۰۰۰۱۱,۳۶۰,۲۵۰۱۱,۳۶۰,۲۵۰
Westinghouse کولرگازی دی سی اینورتر ۹۰۰۰۷,۰۳۴,۸۵۰۷,۰۳۴,۸۵۰
Westinghouse کولرگازی ۲۷۰۰۰ DC INVERTER۱۳,۷۷۰,۰۰۰۱۳,۷۷۰,۰۰۰
Westinghouse ۱۲۰۰۰ – مدل WAHC12NPWD۹,۲۲۱,۸۵۰۹,۲۲۱,۸۵۰
Westinghouse اینورتر ۱۲۰۰۰ – مدل WASP12GNWMI۴,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۶۵,۷۵۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۸,۹۳۸,۰۷۰۱۸,۹۳۸,۰۷۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۳۰۰۰۰۲۱,۱۱۶,۴۳۰۲۱,۱۱۶,۴۳۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۴,۲۸۹,۸۵۸۱۴,۲۸۹,۸۵۸

کولر های ایستاده

نام کالاکمترین قیمت – تومانبیشترین قیمت – تومان
fakir کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم مدل Prestige AC 12۶,۰۴۵,۰۰۰۶,۰۴۵,۰۰۰
General سرمایش و گرمایش-conditioner-36000۱۶,۳۹۴,۰۰۰۱۶,۳۹۴,۰۰۰
GENERAL GOLD کولر گازی پرتابل۸,۰۷۳,۰۰۰۸,۰۷۳,۰۰۰
GREE سرمایش و گرمایش-GVHN36-36000۱۵,۰۶۱,۳۰۰۱۵,۰۶۱,۳۰۰
GREE GVHN30A Floor Standing Air Conditioner۱۰,۳۰۸,۹۰۰۱۰,۳۰۸,۹۰۰
GREE 24000 اینورتر T3 مدل GWH24QE۹,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۹۱۱,۰۰۰
GREE 9 هزار موتور T3 سری Lomo۵,۵۱۱,۰۰۰۵,۵۱۱,۰۰۰
GREE GWH36QE 36000 INVERTER COOL۱۴,۲۳۴,۰۰۰۱۴,۲۳۴,۰۰۰
GREE 24000 سرد و گرم T3 مدل GWH۲۴QD۹,۸۰۳,۰۰۰۹,۸۰۳,۰۰۰
GREE کولر گازی ایستاده گری سرمایشی و گرمایشی 60000 مدل GVHN60A۱۹,۵۰۰,۰۰۰۲۱,۴۵۷,۸۰۰
GREE کولرگازی ایستاده ۵۵۰۰۰۲۹,۱۳۵,۷۰۰۲۹,۱۳۵,۷۰۰
GREE کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰۳۴,۴۹۲,۵۰۰۳۴,۴۹۲,۵۰۰
LG 50000 – LPH508TA5۲۷,۸۵۹,۰۰۰۳۰,۶۰۰,۰۰۰
Westinghouse کولر گازی ۴۸۰۰۰۲۴,۹۷۵,۰۰۰۲۴,۹۷۵,۰۰۰
Westinghouse کولر گازی ۶۰۰۰۰ ایستاده۳۶,۴۵۰,۰۰۰۳۶,۴۵۰,۰۰۰
Westinghouse کولر گازی ایستاده ۳۶۰۰۰۲۰,۹۲۵,۰۰۰۲۰,۹۲۵,۰۰۰
Westinghouse کولر گازی ۴۲۰۰۰ ایستاده۲۲,۹۵۰,۰۰۰۲۲,۹۵۰,۰۰۰

 

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال