سرمایش و گرمایش

قیمت کولر گازی اهواز

نام کالاکمترین قیمت – تومانبیشترین قیمت – تومان
AEG مدل AS18K77CC۸,۹۹۹,۰۰۰۸,۹۹۹,۰۰۰
AEG مدل AS09K77CC۶,۹۹۹,۰۰۰۶,۹۹۹,۰۰۰
AUX کولر گازی مدل AX-H09A4/LC- سرمایش و گرمایش – 9000- A۵,۶۰۴,۰۰۰۵,۶۰۴,۰۰۰
AUX کولر گازی اسپلیت سرد ASTW-18A4/LH۹,۴۴۲,۰۰۰۹,۴۴۲,۰۰۰
AUX کولر گازی اسپلیت سرد و گرم AX-H24A4/LC۹,۴۶۲,۰۰۰۹,۴۶۲,۰۰۰
AUX ASW-H12A4/DA۷,۱۴۱,۰۰۰۷,۱۴۱,۰۰۰
AUX ASW-H18A4/DA۹,۸۲۹,۰۰۰۹,۸۲۹,۰۰۰
AUX ASW-H24A4/DA۱۲,۱۶۱,۰۰۰۱۲,۱۶۱,۰۰۰
AUX AX-H18A4/LC۷,۷۰۶,۰۰۰۷,۷۰۶,۰۰۰
AUX AX-H30A4/LC۱۳,۰۶۶,۰۰۰۱۳,۰۶۶,۰۰۰
BEKO BNTH 300-3000-کم مصرف- سرما و گرما۴,۹۰۰,۰۰۰۹,۲۴۸,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۶۰۰۰۱۳,۹۳۰,۰۰۰۱۳,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۹۰۰۰۵,۸۸۰,۰۰۰۵,۸۸۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۸۰۰۰۹,۱۵۰,۰۰۰۹,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۲۰۰۰۷,۱۰۰,۰۰۰۷,۱۰۰,۰۰۰
Daikin کولر گازی مدل FTXB25C- سرمایش و گرمایش- A+ – 10200۶,۹۵۰,۰۰۰۶,۹۵۰,۰۰۰
General GG-S30000PLATINUM Chaloos R410 – سرد و گرم۶,۳۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰
General لبخند شکار 24000 سرد و گرم AIR CONDITIONER GNR-24WN۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
General سرمایش وگرمایش-12000۳,۸۰۰,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰
General سرمایش وگرمایش-GNR-12GWAA-12000۳,۸۸۰,۰۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰
General سرمایش و گرمایش-GNR-30GWN -30000۷,۶۰۰,۰۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰
General سرمایش و گرمایش-30GWAA R410-30000۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
General 12000سرد و گرم GOLD AIR CONDITIONER GNR-S12000LASER۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰
General 30000 KFR-78GW SHAD۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
General GG-S24000PLATINUM Chaloos R410۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
General 30000 طرح لبخندی۷,۹۳۲,۰۰۰۷,۹۳۲,۰۰۰
General سرد و گرم 18000لبخند شکار AIR CONDITIONER GNR-18WN۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
General SH INVERTER R410A 24000BTU۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
General SHAD R22 24000BTU۸,۶۷۰,۰۰۰۸,۶۷۰,۰۰۰
General سرد و گرم GM-S30000 Digital Max۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
General 12000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۴,۰۸۰,۰۰۰۴,۱۵۴,۰۰۰
General 24000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۷,۲۸۹,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
General 18000 لبخندی با موتور T3 و گاز R410۵,۷۲۲,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
General 24000 طرح لبخندی۷,۲۸۹,۰۰۰۷,۴۴۶,۰۰۰
General 12 هزار طرح لبخندی۴,۱۷۰,۰۰۰۴,۱۷۰,۰۰۰
General کولر کاست سقفی- سرد و گرم – C24000SUPER Split 24000btu۱۲,۲۴۰,۰۰۰۱۲,۲۴۰,۰۰۰
General کولر گازی 26000 – طرح لبخند سردو گرم -گاز – GNR-26GWN R410۶,۸۳۰,۰۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰
General کولر گازی سرد و گرم لبخندی GNR-18GWN -R410۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
General کولر گازی جنرال مکس سرد و گرم- GM-S18000 Digital General Max۴,۲۸۵,۰۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰
General ZH GNR-12GF 12000 BTU Split Air Conditioner۵,۸۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
General کولر گازی ۱۲۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
General کولر گازی ۳۰۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰
General کولر گازی ۲۴۰۰۰۶,۹۲۰,۰۰۰۶,۹۲۰,۰۰۰
General کولر گازی ۱۸۰۰۰۵,۸۷۰,۰۰۰۵,۸۷۰,۰۰۰
General کولرگازی سرد و گرم 12000 شاد-SHAD مدل R22 12000BTU۳,۲۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
General کولر گازی چالوس سرد و گرم GG-S12000 Chaloos۳,۳۰۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰
General کولر گازی 32000 موتور T3 گازی R410- سرمايش و گرمايش- سفید۸,۴۰۰,۰۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰
General کولر گازی 14000 موتور T3 گازی R410- سرمايش و گرمايش- سفید۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
General کولر گازی مدل GNR-24GW- سرمايش و گرمايش- 24000- رنگ سفید۶,۶۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
General کولرگازی اینورتر 18000سرد و گرم مدل BV186STQ MAX INVERTER۵,۳۵۰,۰۰۰۵,۳۵۰,۰۰۰
Gosonic کولرگازی مدل 3018 – طرح دار – سرمایش و گرمایش۷,۷۶۰,۰۰۰۷,۷۶۰,۰۰۰
Gosonic کولرگازی مدل 2918 – سرمایش و گرمایش۶,۲۵۸,۰۰۰۶,۲۵۸,۰۰۰
Gosonic کولر گازی مدل 2930۱۰,۷۰۰,۰۰۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰
Gosonic کولر گازی اینورتر 18000 مدل 3118۷,۵۸۵,۴۰۰۷,۵۸۵,۴۰۰
Gosonic کولر گازی اینورتر 24000 مدل 3124۹,۰۹۰,۸۴۰۹,۰۹۰,۸۴۰
Gosonic کولرگازی مدل 2924۷,۹۹۳,۰۰۰۷,۹۹۳,۰۰۰
GREE کولر گازی ۲۴۰۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰
GREE کولر گازی ۱۸۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰
GREE کولر گازی ۱۲۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی ۳۰۰۰۰۹,۸۱۰,۰۰۰۹,۸۱۰,۰۰۰
GREE کولر گازی 24000 اینورتر مدل GWH24QF- سرمايش و گرمايش- سفید۱۰,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰
GREE کولر گازی 30000 اینورتر مدل GWH30QF- سرمايش و گرمايش- سفید۱۳,۵۰۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی 18000 موتور t3 مدل GWH18QE- سرمايش و گرمايش-سفید۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
GREE کولرگازی 12000 موتور t3 مدل GWH12QE- سرمايش و گرمايش- سفید۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H18C3-18000-مصرف B- سرمایش۸,۱۲۵,۰۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰
GREE G MATIC-H24C3-مصرف انرژی b – سرمایش24000۹,۲۲۳,۰۰۰۹,۲۲۳,۰۰۰
GREE G MATIC-H30C3-فقط سرمایش B- مصرف انرژی۱۲,۳۳۱,۰۰۰۱۲,۳۳۱,۰۰۰
GREE G MATIC-H36C3-36000-مصرف ب- فقط سرمایش۱۲,۰۹۶,۰۰۰۱۲,۰۹۶,۰۰۰
GREE ICOOL-H12C3-12000- مصرف A- فقط سرمایش۵,۵۹۱,۰۰۰۵,۵۹۱,۰۰۰
GREE ICOOL-H24C3-24000-مصرف A۹,۲۵۰,۰۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰
GREE GWH۲۴MD-T3-24000-سرد و گرم-کم مصرف۹,۲۴۸,۰۰۰۹,۲۴۸,۰۰۰
GREE GWH30QE-T3-30000-گرما و سرما۱۰,۳۰۸,۹۰۰۱۳,۴۵۵,۰۰۰
GREE GWH30FA-T3-30000-سرما-گرما-کم مصرف۱۲,۱۷۴,۰۰۰۱۲,۱۷۴,۰۰۰
GREE GM24LO-V-T1-24000-کم مصرف- سرما۵,۶۰۰,۰۰۰۹,۹۵۴,۰۰۰
GREE GWH18MC-T3-18000-سرد و گرم -کم مصرف۷,۰۵۴,۰۰۰۷,۰۵۴,۰۰۰
GREE GWH13QC-13000-INVERTER۷,۴۴۶,۰۰۰۷,۴۴۶,۰۰۰
GREE GWH12MC-T3-12000- سرد و گرم- کم مصرف۵,۳۵۶,۰۰۰۵,۳۵۶,۰۰۰
GREE سرمایش وگرمایش-GWHN12AB-12000۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰
GREE GM12LO-V-T1-12000- اینورتر-سرمایش۴,۹۳۲,۴۰۰۶,۰۸۸,۰۰۰
GREE 36000- سرد و گرم -کم مصرف -T3۱۱,۷۵۶,۰۰۰۱۱,۷۵۶,۰۰۰
GREE کولر گازی 24000 سرد و گرم Gree GWH24QE-S3DT۸,۲۰۰,۰۰۰۸,۶۰۴,۷۰۰
GREE 12 هزار موتور T3 سری Lomo۵,۴۸۶,۰۰۰۵,۴۸۶,۰۰۰
GREE 30000 اینورتر T1 مدل GM30LO-V۱۱,۲۳۴,۰۰۰۱۱,۲۳۴,۰۰۰
GREE اینورتر 30000 سرد و گرم AIR CONDITIONER ACCENT-J30H1۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
GREE 30000 سرد و گرم T3 مدل GWH30QD۱۲,۱۷۴,۰۰۰۱۲,۱۷۴,۰۰۰
GREE 18000 سرد و گرم کم مصرف موتور T3 سری Lomo۷,۲۴۲,۰۰۰۷,۲۴۲,۰۰۰
GREE 30000 سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H30H1۱۰,۰۶۳,۰۰۰۱۰,۰۶۳,۰۰۰
GREE 12000 سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H12H1۵,۲۷۷,۰۰۰۵,۲۷۷,۰۰۰
GREE 18000 هزار سرد و گرم کم مصرف اسماتیک مدل S matic-H18H1۶,۸۱۹,۰۰۰۶,۸۱۹,۰۰۰
GREE 30 هزار سرد و گرم IMATIC GWH30MB-K1NT۹,۷۵۰,۰۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰
GREE GWH-J24H1 – 24000btu۸,۱۵۰,۰۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش وگرمایش-RAS-14QHA-14000۸,۱۵۰,۰۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAK-50PPA-18000۹,۶۹۰,۰۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAK-60PPA-24000۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
HITACHI سرمایش و گرمایش-RAS-S24HPA-24000۸,۵۸۵,۰۰۰۸,۵۸۵,۰۰۰
HITACHI کولر گازي 10000 سرمایشی و گرمایشی مدل RAS-MES10HA۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
HYUNDAI کولر گازی پیستونی مدل 3631 WT3- سرمایش- 36000۱۳,۰۶۹,۱۰۰۱۳,۰۶۹,۱۰۰
ifather کولر گازی مدل 30000۱۳,۷۱۰,۰۰۰۱۳,۷۱۰,۰۰۰
LG کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰
LG ۱۸۰۰۰ – AK-18JJT۸,۰۱۹,۰۰۰۸,۰۱۹,۰۰۰
LG ۲۴۰۰۰- KS-H246۱۰,۹۰۰,۰۰۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰
LG ۲۴۰۰۰ – مدل BSUW246K3B0۱۰,۹۰۰,۰۰۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی ۱۲۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی ۱۸۰۰۰۸,۰۱۹,۰۰۰۸,۰۱۹,۰۰۰
LG کولر گازی اینورتر 12000 سرد و گرم مدل NT127K۵,۵۹۰,۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی دوال اینورتر 24000 مدل BSUQ246K3A1- سرمایش- سفید۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
LG کولر گازی دوال اینورتر 18000 مدل BSUQ186K3A1- سرد و گرم-سفید۹,۰۰۰,۰۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
LG کولرگازی 24000 دو آل اینورتر مدل AMP-24K- سرد و گرم- رنگ سفید۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
LG 12000 سرد و گرم کم مصرف۵,۰۸۹,۰۰۰۵,۰۸۹,۰۰۰
LG 24000 اینورتر سرد و گرم Q246J3A2۸,۰۹۹,۰۰۰۸,۰۹۹,۰۰۰
LG سرمایش و گرمایش-AK-24SIT-24000۶,۹۳۵,۰۰۰۶,۹۳۵,۰۰۰
LG سرمایش و گرمایش-BSNW246K3B0-24000۸,۶۷۰,۰۰۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
LG سرماوگرما-NT187SK3 -NEXT TITAN- 18000۹,۷۷۱,۰۰۰۹,۷۷۱,۰۰۰
LG سردوگرم-NF247ST3 – Next Fighting -24000۹,۸۰۰,۰۰۰۱۰,۳۱۴,۰۰۰
LG سرماوگرما-NT247SK3- NEXT TITAN – 24000۸,۶۷۰,۰۰۰۱۱,۰۴۶,۰۰۰
LG سردوگرم-18000-NF187ST3 – NEXT FIGHTING۹,۹۲۸,۰۰۰۹,۹۲۸,۰۰۰
LG سردوگرم-12000-NT127SK1 -NEXT TITAN۷,۱۵۸,۰۰۰۷,۱۵۸,۰۰۰
LG W 136 BF۶۷۷,۷۰۰۶۷۷,۷۰۰
LG BV126STQ -Smart Inverter-12000- سرمایش و گرمایش-مصرف انرژی کم۳,۲۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
LG BV246STQ-Smart Inverter-24000-سرمایش و گرمایش۶,۵۳۰,۰۰۰۶,۵۳۰,۰۰۰
LG NV126TQ -Smart Inverter-12000-سرمایش و گرمایش- A+ کم مصرف۵,۶۰۱,۰۰۰۵,۶۰۱,۰۰۰
LG NV186TQ-18000-سرمایش و گرمایش-Smart Inverter-مصرف کم انرژی A+۶,۸۳۴,۰۰۰۶,۸۳۴,۰۰۰
LG NV246TQ – نکست وان – Next One – Smart Inverter۷,۸۶۹,۰۰۰۷,۸۶۹,۰۰۰
Midea کولر گازی مدل easy 12H11 12000- سرمایش و گرمایش۷,۱۵۰,۰۰۰۷,۱۵۰,۰۰۰
MITSUBISHI کولرگازی 12000 سرد و گرم مدل MSGF12۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Non -Brand کولر گازی جنرال مکس-General Max طرح لبخند مدل Gm-S12000۳,۵۵۳,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
Non -Brand ریموت کنترل هوشمند مدل IE-R1604 مناسب برای کولر گازی الجی – LG۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰
Non -Brand ریموت کنترل ساده کد 324 مناسب کولر گازی اوجنرال Ogeneral۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
OGENERAL سرد و گرم 30000 AIR CONDITIONER ASG30RBAJ۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
OGENERAL 18000 سرد و گرم AIR CONDITIONER ASG18RBAJ۴,۹۹۵,۰۰۰۴,۹۹۵,۰۰۰
OGENERAL سرمایش-36000-ASGA36FETA-P۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
OGENERAL GM18LO-V-T1-18000-اینورتر- سرمایش۷,۷۸۵,۰۰۰۷,۷۸۵,۰۰۰
OGENERAL 30000-کم مصرف – سرد و گرم۷,۹۹۴,۰۰۰۷,۹۹۴,۰۰۰
OGENERAL 24000- سرد و گرم-کم مصرف۷,۵۷۶,۰۰۰۷,۵۷۶,۰۰۰
OGENERAL 12000-سرد و گرم-کم مصرف۵,۲۴۶,۰۰۰۵,۲۴۶,۰۰۰
OGENERAL 18000-سرد و گرم-کم مصرف۶,۷۴۰,۰۰۰۱۲,۸۸۳,۸۰۰
OGENERAL 36000-سرد و گرم-کم مصرف۹,۳۷۴,۰۰۰۹,۳۷۴,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۱۲۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۰,۳۲۳,۷۲۰۱۰,۳۲۳,۷۲۰
OGENERAL کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۳,۹۰۰,۰۰۰۱۳,۹۰۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۲,۸۸۰,۰۰۰۱۲,۸۸۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی ۳۶۰۰۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی اسپلیت 30000 مدل ASGA30AFTZ۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
OGENERAL کولر گازی اسپلیت 24000 مدل ASGA24AFTZ۱۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰
Panasonic کولر گازی سرد و گرم – CU-A12DKS – 12000۴,۷۰۰,۰۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰
Panasonic CS-RE18NKE – 18000 سرمایشی و گرمایشی۵,۸۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
Panasonic CS-PC18MKF 18000۷,۶۵۰,۰۰۰۷,۶۵۰,۰۰۰
Samsung AR19KSSS- 19000۱۰,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
Samsung AR30KCFU- 30000- فقط سرمایش۱۲,۱۰۰,۰۰۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung AR25KCFS -25000- سرمایشی۸,۹۰۰,۰۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰
Samsung سرماوگرما-24000-AR25MSFHE۱۰,۷۰۰,۰۰۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰
Samsung سردوگرم-19000-AR19MSFHE۱۰,۴۰۰,۰۰۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰
Samsung سرمایش و گرمایش-AQ12UUP-12000۴,۴۰۰,۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung سرمایش و گرمایش-AR24HPFNCWKN-24000۷,۹۳۰,۰۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰
Samsung 24000 سرد و گرم AIR CONDITIONER MAX AQ24UUQ۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung مکس 18000 سرد و گرم Max Air Conditioner AQ18UUP۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung 12000 سرد و گرم AIR CONDITIONER AR12۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung 18000 سرد و گرم AIR CONDITIONER AR18۵,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung کولر گازی مدل Good-24000 HP- سرمایش و گرمایش- 24000۹,۵۹۰,۰۰۰۹,۵۹۰,۰۰۰
Samsung ۱۲۰۰۰ – مدل ۲۰۱۸ MAX۵,۴۵۴,۰۰۰۵,۴۵۴,۰۰۰
Samsung ۲۴۰۰۰- مدل ۲۰۱۸ MAX۷,۶۴۱,۰۰۰۷,۶۴۱,۰۰۰
Samsung کولر گازی ۲۴۰۰۰۹,۰۳۰,۰۰۰۹,۰۳۰,۰۰۰
SHARP کولر گازی مدل AY-AP24KR-T1- سرمایش و گرمایش- 24000 – B۱۲,۷۵۰,۰۰۰۱۲,۷۵۰,۰۰۰
SHARP سرمایش و گرمایش-X24TCM-24000۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
SHARP AY-A24LCM 24000 سرد و گرم۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
SHARP کولر گازی 12000 سرد و گرم مدل AY-A12LCM۴,۴۰۰,۰۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
TOSHIBA سرماوگرما-RAS-22S3AV-E -22000۹,۹۹۹,۰۰۰۹,۹۹۹,۰۰۰
TOSHIBA ۱۰۰۰۰ – مدل RAS-10S3AV-E۶,۲۹۱,۰۰۰۶,۲۹۱,۰۰۰
TOSHIBA اینورتر ۱۳۰۰۰ مدل RAS-13S3AV-E۶,۹۳۰,۰۰۰۶,۹۳۰,۰۰۰
TOSHIBA ۲۴۰۰۰- RAS-24EAH-AR۷,۶۷۲,۵۰۰۷,۶۷۲,۵۰۰
UGINE کولرگازی سقفی فقط سرد 42000BTU۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۱۲۰۰۰۶,۳۴۵,۰۰۰۶,۳۴۵,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۹۰۰۰۴,۴۵۵,۰۰۰۴,۴۵۵,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۲۷۰۰۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۱۰۰۰۰۴,۹۴۱,۰۰۰۴,۹۴۱,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۱۸۰۰۰ اینورتر۷,۲۹۰,۰۰۰۷,۲۹۰,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی اینورتر ۲۴۰۰۰۸,۴۱۵,۰۰۰۸,۴۱۵,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی دی سی اینورتر ۹۰۰۰۵,۲۱۱,۰۰۰۵,۲۱۱,۰۰۰
Westinghouse کولرگازی ۲۷۰۰۰ DC INVERTER۱۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
Westinghouse ۱۲۰۰۰ – مدل WAHC12NPWD۶,۸۳۱,۰۰۰۶,۸۳۱,۰۰۰
Westinghouse اینورتر ۱۲۰۰۰ – مدل WASP12GNWMI۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۳۴۵,۰۰۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۳۰۰۰۰۱۵,۶۴۱,۸۰۰۱۵,۶۴۱,۸۰۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۱۸۰۰۰۱۰,۵۸۵,۰۸۰۱۰,۵۸۵,۰۸۰
Westinghouse اسپلیت کولر گازی ۲۴۰۰۰۱۴,۰۲۸,۲۰۰۱۴,۰۲۸,۲۰۰
Westinghouse اینورتر WASP30GNWMI Inverter Split 30000btu۹,۹۰۰,۰۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP32GNWMI Inverter Split 32000btu۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP20GNWMI Inverter Split 20000btu۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse WASP9GNWMI 9000btu۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP36GNWMI Inverter Split 36000btu۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Westinghouse اینورتر WASP27GNWMI Inverter Split 27000btu۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ایران رادیاتور کولر گازی مدل IAC-24CH – 24000 – سرمایش و گرمایش۹,۴۰۰,۰۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰
ایران رادیاتور کولر گازی مدل IAC-12CH – 12000- سرما و گرما۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
ایران رادیاتور کولر گازی مدل IAC-18CH – 18000- سرمایش و گرمایش۷,۹۰۰,۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰
ایران رادیاتور کولر گازی مدل IAC-09CH – سرمایش و گرمایش۵,۹۰۰,۰۰۰۵,۹۰۰,۰۰۰

 

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال