استخدام در زمینه آموزشی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول(جذب شرکتی نیروی سرایدار نگهبان)

۱۷ مرداد ۹۷ – اعلام تاریخ ویرایش اطلاعات آزمون جذب شرکتی نگهبان-سرایدار
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند جهت ویرایش اطلاعات خود می توانند در روز پنج شنبه مورخ (۹۷/۰۵/۱۸) از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر به آدرس زیر مراجعه کرده و اقدام نمایند،لازم به ذکر است بعد از این تاریخ ویرایش اطلاعات امکان پذیر نبوده و مسولیت آن بر عهده ی داوطلب می باشد.

جهت ویرایس اطلاعات اینجا کلیک نمایید


۱۶ مرداد ۹۷ – تمدید ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون شرکتی نگهبان-سرایدار
تاریخ ثبت نام آزمون شرکتی نگهبان-سرایدار تا ساعت ۱۷ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ تمدید شد.همچنین داوطلبین میتوانند در همان روز یعنی پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر به ویرایش اطلاعات خود بپردازند،لازم به ذکر است تاریخ ثبت نام و ویرایش اطلاعات بعد از این تاریخ تمدید نخواهد شد.


۱۴ مرداد ۹۷ – اصلاحیه:عدم اولویت جذب مرکز بهداشتی حر ریاحی و جایگزینی مرکز بهداشتی درمانی سید عباس
بدلیل عدم اولویت جذب مرکز بهداشتی حر ریاحی، این مرکز حذف و مرکز بهداشتی سید عباس جایگزین میگردد.داوطلبینی که وجه شرکت در آزمون برای این مرکز را پرداخت کرده اند با در دست داشتن فیش پرداختی میتوانند به شبکه بهداشت شوش مراجعه کرده و وجه خود را دریافت نمایند.


اطلاعیه شماره ۲ آگهی جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان:
۱-اضافه شدن مرکز بهداشتی درمانی روستایی عبید و مهاجرین و درمان بستر روستایی خیبر به مراکز جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان و حذف مرکز بهداشتی درمانی شهید منتظری
۲-مبلغ واریزی (۳۰۰٫۰۰۰)،سیصد هزار ریال صحیح است.


دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتی درمانی دزفول در نظر دارد جهت تامین نیروی سرایدار نگهبان تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرستان های (دزفول، شوش و گتوند) از بین افراد بومی همان روستا(مرد و متاهل بودن) که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری(خرید خدمات) بکار گیری نمايد.

جدول رشته شغلی مورد نیاز

عنوان شغلی محل جغرافيايي خدمت تعداد مورد نياز جنسیت/وضعیت مدرک تحصیلی مورد نیاز توضيحات
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی مهاجرین- دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی سنجر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شمس اباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی میانرود-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی اسلام آباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی بنوت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی حمزه سردشت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی الوان-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی صالح مشطت- شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی شاوور-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی الجزایر-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی سید عباس-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی سیدحمادی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی مزرعه-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی خویس(میثم تمار)-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی خلف مسلم-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی محمدصافی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی دو سالق-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی جنت مکان-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی شهید محمدی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی ایستادگی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره یک_گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره دو_ گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی بر اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی عبید-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکزدرمان بسترروستایی خیبر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه

۱- شرایط عمومی:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

۲- شرایط اختصاصی:
بومي محل بودن
متاهل بودن
داشتن گواهي عدم سوءپيشينه كيفري
داشتن گواهي سلامت پزشكي مورد تاييد دانشگاه
حداقل مدرك ديپلم و حداكثر دارا بودن مدرك كارشناسي
شرايط سني:حداقل سن ۲۵ و حداكثر۳۷ سال تمام با احتساب سربازی براي واجدين شرايط
افرادي كه داراي سابقه بسيجي فعال مي باشند در اولويت جذب قرار می گیرند.
افرادي كه داراي سوابق ورزشي(با تاكيد بر رشته هاي رزمي) مي باشند در اولويت جذب قرار می گیرند.

تبصره: ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، سن حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام(۹۷/۰۵/۱۶)

۳ – نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۳ لغایت تا تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ از طریق لینک مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۲/۳ – الف – اسکن رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ سی هزار ریال (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۳۱۴۴۵۹۶۹ و به شناسه۹۷۰۵۰۶۸۳۰۲۵۰۰۰۰۹۴ دانشگاه/ نزد بانک رفاه کارگران بهعنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه

۳/۳- مشمولین ۲۵%سهمیه بنیاد شهید با اسکن تصویرکارت ایثارگری و یا مدرک مربوطه به جایگزینی رسید بانکی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره۱: شرايط بومي روستا بودن، تایید رئیس شورای اسلامی روستا و بخشدار منطقه میباشد.

تبصره۲: شرايط بومی برای مراکز بهداشتی درمانی شهری یک و دو شهر گتوند، بر اساس (محل تولد و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن بدین معنی سایر نقاط شهرستان مورد قبول نمی باشد.

۴-زمان،مکان و موارد آزمون:

تاریخ کارت ورود به جلسه آزمون ۹۷/۰۵/۲۲ لغایت ۹۷/۰۵/۲۳ و تاریخ بر گزاری آزمون کتبی پنج شنبه ۹۷/۰۵/۲۵ محل برگزاری نتایج آزمون و تاریخ مصاحبه متعاقباٌ از طریق سایت دانشگاه علوم دزفول اطلاع رسانی می گردد.

سوالات آزمون شامل: سوالات عمومی شامل ۳۰سوال(ادبیات فارسی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی) به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمناً یک پاسخ صحیح به ازای هر چهار پاسخ غلط، حذف خواهد شد.

تذکرات مهم :

۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

۲- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

۳- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده می گردد.

۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۶- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

.تذکر پلیس فتا: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. تذکر خوزستان خبر: “خوزستان خبر” هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.