اخبار ورزشی خوزستان

محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان از حضور در ورزشگاه‌ها

محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان از حضور در ورزشگاه‌ها

محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان از حضور در ورزشگاه‌ها

خوزستان خبر،کمیته انضباطی با دستور موقت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان از حضور در ورزشگاه‌ها محروم کرد.                                  

به گزارش خوزستان خبر به نقل از فوتبالی/کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به حواشی و اتفاقات پس از دیدار نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر رایی را به شرح زیر صادر کرد:

 “دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس تهران درهفته ششم رقابت‌های لیگ برتر برگزار و از سوی یزدی، مدیرعامل تیم نفت مسجد سلیمان تخلفانی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقامات رسمی مسابقه و سرپرست تیم مقابل رخ داد که این تخلف در خور صدور قرار دستور موقت است.

بر همین اساس به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبرده از حضور در کلیه ورزشگاه‌های فوتبال محروم بوده و لازم است دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

 رای صادره ظرف مهلت دور روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.”

5960