اخبار خودروی اروندی :خودروهای لوکس غیرقانونی زیر پای مجریان قانون در خوزستان

بنا بر اخبار واصله و تأئید سربازرس اقتصادی اداره کل بازرسی خوزستان استانداری خوزستان و برخی از دستگاه‌های اجرایی به‌صورت غیرقانونی از خودروهای تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد اروند استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب