مسجد سلیمان؛ سرزمین کوه های نفت خیز

مسجد سلیمان شهری تاریخی در میان کوه‌های زاگرس و از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان ایران است. این شهر تاریخی و زیبا، پیشگام حفاری نفت در ایران هم به شمار می‌رود. در ادامه همراه خوزستان خبر باشید تا با این شهرستان نفت‌خیز بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب