زندگی در آبادن چگونه است؟

آبادان یکی از شهرهای مهم ایران و قلب تپنده اقتصاد نفتی کشور محسوب می‌شود. بسیاری از اولین‌های ایران در آبادان تاسیس شده است ـ شهری که از محبوبیت خاصی در بین مردم ایران برخوردار است. برای آشنایی با سبک زندگی مردم آبادان و شرایط مهاجرت به این شهر در ادامه با خوزستان خبر همراه باشید.

ادامه مطلب