معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد: آموزش گروه پرستاران توانمند از سراسر کشور برای خدمت‌رسانی در زمان بحران

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزشی طرح ملی پرستاری بحران گفت: با اجرای طرح ملی پرستاری بحران یک گروه پرستار توانمند از سراسر ایران خواهیم داشت تا در زمان بحران خدمت‌رسانی و انجام وظیفه کنند.

ادامه مطلب