اذان از نظر لغوی به معنی «آگاه کردن»، «آگاهانیدن» و «خبر به گوش رساندن» است. در دین اسلام، ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص . نمازهای روزانهٔ مسلمانان در ساعات مشخصی ادا می‌شوند که به این زمان‌ها اوقات شرعی می‌گویند. از آنجا که به یاد داشتن زمان دقیق داخل شدن به وقت نماز کار آسانی نیست، در محله‌ها و شهرهای مختلف گفتن اذان با صدای بلند در مسجدها رواج داشته و دارد. اذان را مؤذن در جایی بلند مانند گلدستهٔ مسجد می‌خواند.

متن اذان 

تکرارمتن عربیمتن فارسیمذهب
۴ بارٱللَّٰهُ أَكْبَرُخداوند بزرگ‌تر است (از آن چه که توصیف می‌شود).شیعه و سنی
۲ بارأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُگواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز الله نیست.شیعه و سنی
۲ بارأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِگواهی می‌دهم که محمّد پیامبر خداست.شیعه و سنی
۲ بارأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِگواهی می‌دهم که علی ولی خداست.فقط شیعه[۳]
۲ بارحَيَّ عَلَىٰ ٱلصَّلَاةِبشتاب به سوی نماز.شیعه و سنی
۲ بارحَيَّ عَلَىٰ ٱلْفَلَاحِبشتاب به سوی رستگاری.شیعه و سنی
۲ بارحَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْعَمَلِبشتاب به سوی بهترین کار.فقط شیعه
۲ بارٱلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِنماز از خوابیدن بهتر است ∗فقط سنی در اذان صبح
۲ بارٱللَّٰهُ أَكْبَرُخداوند بزرگ‌تر است (از آن چه که توصیف می‌شود).شیعه و سنی
۲ بارلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُهیچ خدایی جز الله نیست.شیعه دو بار اما سنی تنها یک بار