مشاور استاندار خوزستان اطلاع داد: نخستین همایش حقوق شهروندی خوزستان برگزار می‌شود

مشاور استاندار خوزستان در حقوق شهروندی با تأکید بر لزوم تلاش برای نهادینه‌سازی حقوق شهروندی برای جامعه گفت: اهمیت حقوق شهروندی در دو سویه بودن آن است؛ یعنی هم مردم و هم مسئولین باید نسبت به این حقوق آگاهی داشته باشند.

ادامه مطلب