کتانباف: مترو اهواز تا 20 ماه دیگر راه‌اندازی نخواهد شد

شهردار اهواز گفت: مطمئنا مترو اهواز تا 20 ماه آینده راه‌اندازی نخواهد شد. مگر اینکه 600 میلیارد تومان پول به صورت نقد تزریق شود تا شاهد راه‌اندازی 6 کیلومتر از این پروژه باشیم.

ادامه مطلب