همه چیز در مورد قرآن

پيامبراني كه ببهترين شب در قرآن شب قدر است.
بهترين ماه در قرآن ماه رمضان است. بهترين سوره قرآن يس است.
سوره حمد به مادر قرآن معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسين(ع)معروف است.
سوره‌هاي اسراء، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن واع

ادامه مطلب