نمایش یک نتیجه

کتابخانه مرکزی اهواز

📚📖📙  کتابخانه مرکزی خوزستان بزرگترین کتابخانه عمومی استان خوزستان با زیربنای ۷۱۰۰ متر مربع و در مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع