علم و فرهنگ

معرفی گزیده ای از اطلاعات کتابشناسی در منابع روش تحقیق

معرفی گزیده ای از اطلاعات کتابشناسی 6 اثر در حیطه های علمی منابع روش تحقیق

• کتابداری
• علوم تحقیق
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی
• علوم پزشکی
• مدیریت و اقتصاد

 

 

 • کتابداری
 1. آخشیک،سمیه السادات،خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار:ویژه متقاضیان به دوره های دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،تهران:کتابدار،1389.
 2. احمدی‌گیوی،حسن، آیین پژوهش و مرجع‌شناسی،تهران:هماذر،1376.
 3. پاول،رونالد؛حریری،نجلا،روش های اساسی پژوهش برای کتابداری،قم:آثار نفیس،1390.
 4. تهوری،زهرا،راهنمای نگارش پایان‌نامه: ساختار، آیین نگارش، شیوه‌های استناد.تهران:کتابدار،1391.
 5. حری،عباس، ش‍ی‍وه‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،تهران:مرکز اسیا،1356.
 6. خیشوند،علی،گزارش و پژوهش در کتابداری واطلاع رسانی.تهران:صادق نیا،1387.
 7. خیشوند،علی،دستنامه تهیه و تدوین طرح پژوهش در کتابداری واطلاع رسانی ،قم:کتابخانه اموزش و پژوهشی،1383.
 8. دیانی،محمدحسین،روش تحقیق در کتابداری،مشهد:کتابخانه رایانه ای،1384.
 9. دیانی،محمد حسین،شیوه بیان و تشریح مساله در پژوهش،تهران:کتابخانه رایانه ای،1389.
 10. شعبانی،احمد،رسول سعادت،سیمنار تحقیق و پیشنهادیه نویسی در کتابداری واطلاع رسانی،تهران:چاپا،1388.
 11. کومار،کریشان ،روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی، فاطمه رهادوست،تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1374.
 12. کوهی رستمی،منصور؛هدایت پور،زینب،روش تحقیق و آمار برای کتابداران و متقاضیان ورود به کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری،شیراز:همارا،1391.
 13. لیون،وان، روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: روی‍ک‍رد ک‍ارب‍ردی‌ و س‍اده‌ ب‍رای‌ درک‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر آم‍ار،تهران:چاپار،1384.
 14. منصوریان،یزدان،روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی،تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب اسلامی {سمت}،1393
 15. مجدی،زهرا،کتابشناسی توصیفی روش پژوهش،تهران: انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران‏،1387.
 16. هویدا،علیرضا،آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی،تهران:سمت،1387.
 17. هویدا،علیرضا،کاربرد آمار درپژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس،تهران:کتابدار،1387.

 

 • علوم تحقیق (فن نگارش – آثار علمی و فنی , تحقیق – روش‌شناسی , پایان‌نامه‌ها) و علمی و فنی
 1. استاپلتون،پل،.نگارش مقالات پژوهشی، محمدباقرشمسی،کرمانشاه:بستان،1379.
 2. آقاجانی،حسنعلی،داودیاکجوری،راهنمای عملی نگارش طرحهای تحقیقاتی و مقالات علمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و محققین.تهران: کیاپاشا،1390.
 3. اردستانی،حسین،روش تحقیق و متن‌نویسی،تهران:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش،1381.
 4. اشرفی ریزی،حسن ،روش تحقیق و گزارش نویسی:راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحقیق.تهران:سپهردانش،1387.
 5. اکبری،صدیقه، تحقیق و نگارش طرحهای پژوهشی در علوم پایه و فنی – مهندسی،کرمان،ولی،1389.
 6. پرویزی، مرتضی، شنایی با اصول و شیوه‌های گزارش‌نویسی روش تحقیق مقاله‌نویسی،رشت:رخسار،1379.
 7. پورشافعی، هادی، پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی،تهران:اوای نور،1392.
 8. تک زارع،نسرین ،تدوین پرسشنامه طرح تحقیقاتی (پروپوزال‌نویسی و روش تحقیق)تهران:راستان. (1379).
 9. تک زارع،نسرین، راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه و گزارش تحقیق و مقالات علمی،تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،1375.
 10. تواکو،اومبر،چگونه می‌توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت.تهران:دانشگاه علم و صنعت،1375.
 11. ت‍وزن‍ده‌‌ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ،راهنمای عملی تهیه و تنظیم طرح و گزارش تحقیق، نیشابور: ‏دانشگاه آزاد اسلامی(نیشابور): انتشارات شهر فیروزه،1387.
 12. خورشیدی،عباس،حمیدرضا قریشی، راهنمای تدوین رساله و پایان‌نامه تحصیلی (از نظریه تا عمل)،تهران:1386.
 13. جنت فریدونی، مصطفی،راهنمای طرح پیشنهاد پژوهش و پایان‌نامه‌نویسی،تهران: شبهای سپید،1394.
 14. چین، بورلی آن،چگونه مقاله‌ی پژوهشی بنویسیم.تهران:شباهنگ،1389.
 15. حسینی ،سید جواد،طراحی و برنامه‌ریزی پژوهش علمی (از آغاز تا انجام).مشهد: سخن‌ گستر،1386.
 16. حسینیان،محمد جعفر،روش تحقیق،قم:فجر ولایت،1383.
 17. حجاری،طیبه،روش تحقیق و شیوه گزارش‌نویسی پایان‌نامه و مقاله .تهران:فرانما،1391.
 18. خاکی،غلامرضا،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،تهران:انتشارات فوژان،1389.
 19. خاکی،غلامرضا،شیوه تهیه پژوهشنامه (Proposal) (برای تدوین و نقد پایان‌نامه)،تهران:فوژان،1390.
 20. ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻮﺭﻯ، ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻰ. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﺎﺭ، 1531. 202ﺹ. 41+ 8 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ، ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ + ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ.
 21. ﺧﺮﺳﻨﺪ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ. ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
 22. خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌،ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ و گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی،دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی،1359.
 23. داوسون،کاترین،روش‌های کاربردی تحقیق: راهنمای پژوهشگران در طرح‌ها و فنون تحقیق،تهران:هم پا،1390.
 24. دوستار،محمد،محسن اکبری،نگارش تحقیق علمی.گیلان:انتشارات دهسرا،1394.
 25. دهنوی،حسین،روش تحقیق،قم:الصادقین،1382.
 26. رجبلو،مهدی، آشنایی با مقدمات پژوهش علمی (راهنمای تحقیقات دانش‌آموزی)،گرگان:1384.
 27. ربانی،هادی،پژوهش روشمند: آشنایی با مقدمات پژوهش،تهران:پیام آزادی،1377.
 28. رستمی پور،علی، آموزش روشهای مطالعه و تحقیق،ترهان:نشرقو،1374.
 29. رشیدی،حجت الله ، درسنامه روش تحقیق علمی در مدیریت،تهران:گلپونه،1377.
 30. روحانی‌رانکوهی، سیدمحمدتقی،شیوه ارائه مطالب: علمی – فنی ،تهران:جلوه،1390.
 31. ریاحی،غلامحسین،آشنایی با اصول و روش تحقیق،تهران:اشراقیه،1389.
 32. زرقی،افسانه،اصول نگارش پروپوزال، گزارش طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه،تهران:ابگین رایان،1390.
 33. سلیمی،یاسین،شیوه مقاله‌نویسی و ارزیابی تحقیقات،تهران: یاسین،1388.
 34. سلطان محمدی، راهنمای تحقیق پایانی،قم:نشر هاجر،1383 .
 35. شاهرخیان ،علیرضا،مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Pasw (SPSS،تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران،1389.
 36. شاه محمدی علیرضا(1388).درامدی بر روش تحقیق.تهران:فریش،1382.
 37. صانعی،سید حسن، فنون تحقیق: پرسشنامه،تهران:اندیشمند،1388.
 38. صفری شالی،رضا،اصول نگارش طرح تحقیق : (پروپوزال‌نویسی) با روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی.تهران:راهبرد پیمایش،1393.
 39. صافی،قاسم،مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش،تهران:ویرایش،1387.
 40. صحبایی،فائزه،محمد پورزدای ،فرهنگ واژه‌های روش تحقیق،تهران:تحفه بشری،1389.
 41. صفی‌زاده، فاروق،روش‌های علمی تهیه پایان‌نامه و رساله برای دوره کارشناسی ارشد و دکترا،تهران: آشیانه کتاب،1385.
 42. طرقی ،مجید،درسنامه روش تحقیق،قم:هاجر،1390.
 43. طوسی، بهرام،هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی: طرزنوشتن مقاله های پژوهشی، علمی و ادبی،مشهد: تابران
 44. عاصمی پور،محمد جواد،مقدمه ای بر روش تحقیق،تهران:شورای تحقیق و برنامه ریزی،1367
 45.  عباسی‌هرمزی،سوسن(1385). روش پژوهش علمی و شیوه نگارش آن (به انضمام آشنایی با کتابخانه).اهواز:مهزیار،1385.
 46. عطایی آبادی،حسین،پردیس همتی ،آیین مقاله نویسی،تهران:روان سنج،1389.
 47. عرب،مهناز،روش تحقیق و آمار: با تاکید بر تحقیق کاربردی (به زبان ساده)،تهران:ساکو،1391.
 48. عندلیب،علیرضا،روش تحقیق و تدوین رساله دکتری،تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش،1381.
 49. عباسی اسفنجانی،حسین، آشنایی با انجام پروژه‌های تحقیقاتی و ارائه سمینار،تبریز:فروزش،1391.
 50. کامران،فریدون،اصول نگارش طرحهای پژوهشی “پروپوزال‌نویسی” تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن)،1388.
 51. لس‍ت‍ر، ج‍ی‍م‍ز، سهیلا فغفوری ، راهنمای کامل روش تحقیق، ترجمه: اسماعیل زهدی، رفسنجان: دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان،1392.
 52. ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ. ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﺎﺭ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ. 3531. 16 ﺹ. 8 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 53. ﻣﺼﺪﻕ، ﺣﻤﻴﺪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ. ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﻣﺎﻥ، 671 ﺹ. ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ
 54. ﻣﻬﺮﺍﺩ، ﺟﻌﻔﺮ، ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻛﺠﻮﺭﻱ. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻴﺮﺍﺯ، 1631. 762 ﺹ، 2+11 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ، ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ.
 55. محدثی،جواد(،روشها،تهران:تهران،1393.
 56. موسی پور، نعمت الله؛ علوی، حمیدرضا،نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان­نامه، رساله و گزارش پژوهش. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان،1388.
 57. میرزایی،خلیلی،پژوهش،پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی.تهران:جامعه شناسان،1388.
 58. مهدی‌زاده،حسین،راهنمای پژوهش‌نامه‌نویسی (روش‌شناسی تهیه پایان‌نامه)،قم:نشرهاجر،1391.
 59. مولایی،عزیزالله، هنر پژوهش: آشنایی با آیین پژوهش و پژوهش‌نامه‌نویسی،تهران:رسانش،1383.
 60. مهاجری،علیرضا،مبانی روش تحقیق و تدارک مقاله های تحقیقی،تهران:چاپار،1386.
 61. مرادیان،محسن، روش تحقیق در علوم اطلاعاتی،تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی،1388.
 62. موگهی،عبدالرحیم،فیش‌برداری “روش یادداشت برداری و دسته‌بندی مطالب،قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی،1376.
 63. متولیان، کبری ،آیین تحقیق و پژوهش،قم:نصایح،1380.
 64. ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ، ﺣﺴﻦ. ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺗﻬﺮﺍﻥ، 6531. 16 ﺹ.
 65. نادری،عزت الله،مریم سیف نراقی ،غفلت ها و کاستی ها در تحقیقات و مصادیق آنها فارسی – انگلیسی،تهران:ارسباران،1383.
 66. نقیب‌السادات، سیدرضا ،راهنمای عملی آماده‌سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی،تهران: نشر علم،1391.
 67. نادری،عزت الله؛سیف نراقی،مریم ،چراهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق،تهران:بدر،1373.
 68. نوابخش،مهرداد، اصول و مبانی روش تحقیق علمی،اراک:بینام،1380.

 

 • علوم انسانی 
 1. آریانپور، امیرحسین،پژوهش و پژوهش‌نامه،تهران:نشرگسترده ،1379.
 2. ایمان،محمد تقی، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی ، قم:حوزه پژوهشگاه،1391.
 3. بلکستر، لورن ،چگونه تحقیق کنیم؟ (رشته‌های کارشناسی ارشد علوم انسانی).تهران:دانشگاه پیام نور،1385.
 4. ح‍اف‍ظ‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،1388.
 5. حافظی،لادن،مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،سیمیا،1389.
 6. خالقی، نرگس،اخلاق پژوهش و نگارش، تهران: کتابدار،1390.
 7. رنجبر،احمد،روش تحقیق و ماخذشناسی،تهران:اساطیر،1383.
 8. سرایی،حسن،مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق،تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها،1384.
 9. سلطانی نژاد،احمد،اسماعیل یزدان پور، آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهشهای علمی با تاکید بر علوم انسانی ،تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،1389.
 10. ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ، ﺳﻴﺮﻭﺱ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ. ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ، 0531. 201ﺹ. 4+9 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 11. ﺳﻴﻒ ﻧﺮﺍﻗﻲ، ﻣﺮﻳﻢ؛ ﻋﺰﺕ ﺍﷲ ﻧﺎﺩﺭﻱ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ. 9531. 771 ﺹ. 2+93 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ. ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ
 12. م‍ح‍م‍دن‍ژاد ع‍ال‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،شیوه‌نامه پژوهش و نگارش علمی،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391.
 13. ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ، ﺟﻤﺸﻴﺪ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، 2531. 924
 14. ﺹ. ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ10 ﺹ
 15. نایب‌پور , محمد؛ نویسنده،روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی،تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،1388. هومن،حیدرعلی،راهنمای عملی پژوهش کیفی،تهران:سازمان مطالعه سمت،1386.
 16. یوسفی،حسین علی،آشنایی با روش تحقیق و مرجع شناسی،مشهد: مرندیز،1375.
 17. مهدیخانی،سارا،روش تحقیق در ادبیات و علوم انسانی،اراک،نوای دانش،1391.

 

 • علوم اجتماعی
 1. امیر،آرمین،روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی،تهران:تیسا،1391.
 2. تیلور،کلایر،روش تحقیق میدانی،تهران:پندارپارس،1387.
 3. حریری،نجلا(1390).اصول و روش‌های پژوهش کیفی،تهران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،1390.
 4. خرم ابادی،یدالله،نصرالله عرفانی، روش پژوهش.همدان:چنار،1390.
 5. ﺭﻓﻴﻊ ﭘﻮﺭ، ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ. ﻛﻨﺪﻭﻛﺎﻭﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، 0631. 744 ﺹ. 182 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ. ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ )
 6. ﺩﻭﺭﻛﻴﻢ، ﺍﻣﻴﻞ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻱ ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 5531. 471 ﺹ.
 7. ﺩﻛﺎﻣﭗ، ﭘﻞ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻧﻮﺑﻞ. 4531. 973 ﺹ.
 8. دیانی،محمد حسین، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی،تهران،کتابخانه های رایانه ای،1387.
 9. دلاور،علی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران:رشد،1388.
 10. رضازاده،جلیل،آموزش گام به گام روش تحقیق و شیوه‌ی نگارش تحقیق،قم:فانوس اندیشه،138.
 11. ﺳﻠﻴﺘﺰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 4431. 364 ﺹ، ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 12. سارعی ارسی،ایرج، مهارت‌های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی،تهران،بهمن برنا،1390.
 13. ظهوری،قاسم،روش تحقیق در علوم اجتماعی،تهران،میر،1387.
 14. میرزایی،خلیل،طرح و پایان‌نامه‌نویسی.تهران:جامعه شناسان،1389.
 15. ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ، ﺣﺴﻦ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ. 4531. 973 ﺹ.
 16. موسی پور، نعمت الله؛ علوی، حمیدرضا،نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان­نامه، رساله و گزارش پژوهش. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان،1388.

 

 • علوم پزشکی و پرستاری
 1. اویارد،هلن،پوریا فورشانی،چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم؟،تهران:جامعه شناسان،1390.
 2. ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ،ﺭﺣﻤﺖﺍﷲ. ﺍﺻﻮﻝﻭﺭﻭﺵﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ )ﺭﻭﺵﺗﺤﻘﻴﻖﺩﺭﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﻜﻲ(. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻣﺸﻬﺪ، 7431. 603 ﺹ. 03 ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 3. اشرفی ریزی،حسن ،روش تحقیق و گزارش نویسی:راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحقیق.تهران:سپهردانش،1387.
 4. بلورچی،فرد،طرح‌های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سلامت ،تهران،جامعه نگر،1391.
 5. حجتی ،حمید،آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی همراه با آموزش مقدماتی “نرم‌افزار SPSS” .تهران:سالمی،1390.
 6. عابدی،حیدر علی،روش های تحقیق در پرستاری،تهران:تحفه.1385.
 7. مشکانی،زهرا سادات، راهنمای عملی طراحی پرسشنامه در پژوهش‌‌های پیمایشی،تهران: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران،1382.
 8. مارکوس،ماریان،رویکردهای کیفی در پژوهش پرستاری،تهران:سالمی.138.
 9. نارویی،سلیمان، ویدا خانی.روش تحقیق و پرپوزال نویسی در پرستاریوعلوم پزشکی.تهران:نهضت پویا.1389.

 

 • مدیریت و اقتصاد

 

 1. احمدی،علی اکبر،روش تحقیق در مدیریت(رشته های مدیریت)،تهران،دانشگاه پیام نور،1390
 2. عسکری نیا،ابولفضل،روش تحقیق در مدیریت: ویژه دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد،تهران:فرانما،1390.
 3. خاکی،غلامرضا،بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت: با رویکرد مورد‌نگاری و مورد‌کاوی ،فوژان،تهران:1391.
 4. دانایی فرد،حسن،روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع،تهران:اشراقی،1390.
 5. ذوالریاستین،عبدالمجید،روش تحقیق در مدیریت،تهران،بازتاب،1390.
 6. آذر ،عادل،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران:سمت،1378.
 7. متانی، مهرداد،مبانی روش تحقیق در مدیریت ،قام شهر:مهرالنبی،1391.
 8. امیرنژاد،قنبر، مبانی روش تحقیق در مدیریت ، مبانی روش تحقیق در مدیریت ،قام شهر:تعلیم و تربیت،1391.
 9. خاکی،غلامرضا،راهنمای تدوین طرح و نقد تحقیق،تهران:دانشگاه ازد اسلامی،1381.
 10. طاهری،مسعود، روش‌های تحقیق مبتنی بر دانش در مدیریت،مشهد:درخشش،1385.
 11. طاهری،ابولقاسم، روش تحقیق و ماخذشناسی (رشته مدیریت) ،تهران،دانشگاه پیام نور،1387.

 

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها