اطلاعات خوزستان

بیمارستان های استان خوزستان (بیمارستان های اهواز)

ترتیبنام مرکزشهرستانآدرستلفن
۱امیرالمومنین اهوازاهوازاهواز کوی شهید رجایی سپیدار بیمارستان امیرالموئمنین۰۶۱۳۲۲۷۱۹۱۱
۲شهدا ی هندیجانهندیجانهندیجان بیمارستان شهدا۱۲۳۴۵۶
۳کلینیک ویژه گنجویاندزفولدزفول۴۲۴۲۲۰
۴کلینیک ویژه افشاردزفولدزفول میدان افشار۴۲۴۲۲۰۴۹-۰۶۱
۵مادر رامهرمزرامهرمزرامهرمز – بلوار معلم۰۶۹۱-۲۲۲۷۵۳۳
۶سلامت اهوازاهوازکیلومتر ۷جاده اهواز-اندیمشک ، جنب فیال بتون۳۷۳۸۵۸۹-۰۶۱۱
۷رازی اهوازاهوازامانیه – خ فلسطین۷-۰۶۱۱۳۳۳۵۹۳۵
۸آیت اله طالقانی اهوازاهوازامانیه – خیابان مستعان۳۳۳۰۹۲۷
۹گلستان اهوازاهوازاهواز – کوی گلستان – بیمارستان گلستان۷ – ۳۳۴۱۰۴۲
۱۰مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهوازاهوازخیابان ازادگان ۲۴ متری سابق۰۶۱۳۲۲۲۰۱۱۸
۱۱فریده بهبهانی بهبهانبهبهانخیابان فرمانداری کوچه شهید عبداللهی۵۲۷۲۲۰۷۲- ۰۶۷۱
۱۲شهید چمران دشت آزادگاندشتازادگانسوسنگرد -خ امام خمینی [ ره ]۰۶۱۲۴۲۲۶۲۷۵
۱۳شفا -مرکز اموزشی درمانی شفا اهوازاهوازگلستان مرکز اموزشی درمانی شفا صندوق پستی ۳۱۵۵۰۶۱۱-۳۷۴۳۲۸۱
۱۴روانپزشکی بوستان اهوازاهوازگلستان خ فروردین پارک قوری خ نصرت۵۰-۳۷۴۱۰۴۷
۱۵شهید بقایی اهوازاهوازاتوبان گلستان – بقایی۳۷۵۰۰۰۰-۰۶۱۱
۱۶امیر کبیر اهوازاهوازاهواز کمپلو خ امیر کبیر شمالی۰۶۱۱۳۷۷۲۶۲۲
۱۷آیت الله کرمی اهوازاهوازاهواز – سه راه خرمشهر خ بهاران۰۶۱۱۳۷۷۹۹۹۴
۱۸اپادانااهوازاهوازلشکر-کمپلو اخ سروش شمالی نبش اتوبان قدس (لشکر)۶-۳۳۷۷۰۰۹۴
۱۹۵۷۸ ارتش اهوازاهوازاهواز جنب لشکر ۹۲ زرهی۰۶۱۱۳۳۳۰۰۵۶
۲۰ابوذر اهوازاهوازفلکه شهیدبندر-بلوارپاسداران-خ پرستار۴-۴۴۴۳۰۵۱
۲۱بزرگ نفت اهوازاهوازسه راه فرودگاه- ابتدای جاده شهرک نفت۹-۴۴۳۶۶۰۱
۲۲مهر اهوازاهوازکیانپارس خیابان کوثر۰۶۱۳۳۳۳۹۴۷۵
۲۳آریا اهوازاهوازکیانپارس -خیابان ۱۷ شرقی۱۷-۳۳۸۷۳۱۰
۲۴اروند اهوازاهوازخ سی متری خ شهید قنواتی۰۶۱۳۲۹۳۳۳۴۵
۲۵فاطمه الزهرا(س) اهوازاهوازچهارراه زند-خ اباذر-جنب ستاد فرماندهی انتظامی استان خوزستان۵۵۳۴۲۰۰
۲۶سینا اهوازاهوازکوت عبدالله میدان خزامی۲-۵۵۵۰۵۹۱
۲۷آیت الله طالقانی آبادانابادانآبادان – فیه – بیمارستان آیت الله طالقانی۴-۴۴۶۱۰۰۱
۲۸شهید بهشتی آبادانابادانخ شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی۴۴۲۳۰۹۴
۲۹امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادانابادانسیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ ۶۷۱۵۳۲۲۶۸۱۱-۰۶۱
۳۰۱۷ شهریور آبادانابادانشطیط بیمارستان ۱۷ شهریور۵۳۳۵۴۵۴۶
۳۱مصطفی خمینی بهبهانبهبهانبهبهان کوی حجت۰۶۷۱۳۳۳۲۰۰۸
۳۲دکتر شهیدزاده بهبهانبهبهانخیابان شهید زیبایی۵۲۸۳۵۸۷۲-۰۶۱
۳۳شهیدایرانپور امیدیهامیدیهامیدیه بهداشت و درمان اغاجاری بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)۰۶۵۲۳۲۲۲۳۵۱
۳۴حاجیه نرگس معرفی ماهشهربندرماهشهرخ مطهری روبروی مدرسه حاج ابراهیم معرفی۲-۲۳۲۲۰۸۱
۳۵صنایع پتروشیمی ماهشهربندرماهشهرشهر چمران بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی صنایع ملی پتروشیمی۸۰-۲۴۲۲۰۷۲-۶۵۲
۳۶زایشگاه راه زینب (س)بندرامام خمینی (ماهشهر)بندرماهشهرسربندر(شهربندرامام خمینی )-روبروی شهرداری۰۶۱۵۲۲۲۲۰۱۱
۳۷اشرفی اصفهانی آغاجاری (بهبهان)آغاجاریآغاجاری بلوار پرستار۳۲۲۲۰۱۱
۳۸امام رضا امیدیهامیدیهامیدیه-فلکه فرمانداری۳۲۳۰۷۰۱-۰۶۵۲
۳۹امام خمینی رامهرمزرامهرمزرامهرمز خ ولی عصر۲۲۲۲۳۴۳
۴۰شهدا ایذهایذهخیابان حر۵۲۳۲۸۲۱-۰۶۹۲
۴۱شهید طبا طبا ئی باغملکباغملکقلعه خمیسی۴۳۷۲۲۴۹۸
۴۲ولی عصر(عج )خرمشهرخرمشهربلوارآیت الله خامنه ای ,روبروی سازمان آب۰۶۳۲-۴۲۴۴۸۰۱
۴۳شهید معرفی زاده شادگانشادگانشادگان بلوار فتح المبین۰۶۱۵۳۷۲۴۰۰۶
۴۴خاتم الانبیاء (ص)شوشترشوشترشوشتر بلوار چزایری ابتدای فرهنگ شهر۳-۶۲۳۳۸۹۰
۴۵الهادی شوشترشوشترچهار راه شهید رجائی غربی خیابان کمربندی۶۲۲۵۷۵۳-۰۶۱۲
۴۶پایگاه چهارم شکاری دزفولدزفولپایگاه چهارم شکاری۴۲۴۲۴۳۱۳
۴۷۵۸۰ ارتش دزفولدزفولدزفول حد فاصل جاده دزفول اندیمشک۴۲۴۲۰۷۲۲
۴۸دکتر گنجویان دزفولدزفولجاده دزفول -اندیمشک روبروی تیپ ۲ لشگر ۹۲ زرهی۶۲۶۱۸۶۵-۰۶۴۱
۴۹آیت الله نبوی دزفولدزفولخیابان ساحلی۸-۳۲۲۴۰۰۱
۵۰نظام مافی شوششوشکیلومتر ۲ جاده شوش -اهواز۵۲۴۱۶۶۳-۰۶۴۲
۵۱امام علی (ع) اندیمشکاندیمشکجاده کمربندی اهواز اندیمشک۴۸۱۱۱-۰۶۴۲۴۲
۵۲امام خمنی شرکت نفت مسجدسلیمانمسجدسلیمانکلگه – بیمارستان امام خمینی شرکت نفت مسجدسلیمان۰۶۱۴۳۲۲۵۰۰۳
۵۳۲۲ بهمن مسجد سلیمانمسجدسلیمانمسجد سلیمان کوی شهید اشرف پور۰۶۸۱۲۲۲۳۰۰۱
۵۴امید لالیلالیبلوار بسیج پایین تر از پمپ بنزین جنب شهرداری۰۶۸۲۳۲۲۳۰۰۱
۵۵شفا مسجد سلیمانمسجدسلیمانابتدای شهر جنب دانشگاه آزاد اسلامی۳-۳۳۳۴۰۰۱-۰۶۸۱
۵۶شهداء شوشترشوشترشوشتر۵-۶۲۱۰۸۷۲-۰۶۱۲
۵۷رسول اکرم رامشیررامشیررامشیر۱۶-۲۶۲۶۷۱۲-۰۶۹۲
۵۸شهدای هندیجانهندیجانخیابان بسیج۰۶۵۲۴۴۲۲۰۱۶۵
۵۹کلینیک ویژه نظام مافیشوششوش – کیلومتر ۲ جاده شوش – اهواز۰۶۴۲۵۲۴۱۶۶۳
۶۰امام موسی کاظم (ع)ماهشهربندرماهشهربلوار خلیج فارس روبروی دانشگاه آزاد اسلامی۰۶۱۵۲۳۵۶۰۳۱
۶۱۱۰۰ تختخوابی رامهرمزرامهرمزرامهرمز۰۶۹۱-۲۲۲۲۲۲۲
۶۲کارونگتونگتوند میدان ولیعصر(عج) جنب فوریتهای پزشکی۶۱۳۶۳۲۲۱۱۰
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها