برنامه سینماهای اهواز و خوزستان

سینما ساحل اهواز

سینما ساحل اهواز

موقعیت مهدی  

موقعیت مهدی

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 17:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

سگ بند  

سگ بند

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 19:00

  همکف


  30,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

 • 23:00

  همکف


  30,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 255

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 01:00

  همکف


  30,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

 • 15:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

 • 19:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

 • 23:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 256

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 01:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

شادروان  

شادروان

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 21:00

  همکف


  30,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 21:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

مرد بازنده  

مرد بازنده

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 13:00

  همکف


  15,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 258

حتما بخوانید : سینما اکسین اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.