انتخابات خوزستان

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اهواز

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اهواز اسفند 1397

به گزارش خوزستان خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، رئیس اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت : در این انتخابات 45 نفر برای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نامزد شده اند.

شهلاعموری افزود : از میان 45 نفر ، 15 نفر توسط اعضای اتاق بازرگانی اهواز به عنوان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز انتخاب می شوند.

وی ادامه داد : این انتخابات تا ساعت 18 امروز در محل اتاق بازرگانی اهواز واقع در امانیه-خیابان لقمان نبش سقراط ادامه دارد.

در صورت انتشار لیست نام ها در زیر اضافه می شوند.

گروه_فعالیت: بازرگانی
1اتاق اهوازبازرگانی10420347580محمدآرمندعبدالصاحب124
2اتاق اهوازبازرگانی10420196521عبدالرسولآهنگريعليرضا125
3اتاق اهوازبازرگانی1754617751صادقاهوازيانحميد126
4اتاق اهوازبازرگانی5999803322جهانتقوي فرکريم128
5اتاق اهوازبازرگانی1757360719محسنجوانمردزادهکريم132
6اتاق اهوازبازرگانی10420325861غلامرضاحسام زادهرضا134
7اتاق اهوازبازرگانی1755460635مسعودحسين پورعبدالحسين135
8اتاق اهوازبازرگانی1750943360عليحماديحميد136
9اتاق اهوازبازرگانی1987812921عليحمولي طرفيعبدالامير137
10اتاق اهوازبازرگانی1899152334منصورخنفريعبيد138
11اتاق اهوازبازرگانی1987669738هاديشرفيمختاظ142
12اتاق اهوازبازرگانی1757151125عبداللهشماختهرزيج143
13اتاق اهوازبازرگانی1754906818فيروزهشموسيسبحان145
14اتاق اهوازبازرگانی1988094410عباسعبياتجبار147
15اتاق اهوازبازرگانی1754897975سيروسعبياويشنان148
16اتاق اهوازبازرگانی1987829050محمدعبياويمنصور149
17اتاق اهوازبازرگانی1756799237کيانوشعسکري مارنانيبهرام152
18اتاق اهوازبازرگانی1750579537شهلاعموريعبدالحسين153
19اتاق اهوازبازرگانی1750875519عبدالحسينکعب عميرماشي154
20اتاق اهوازبازرگانی1753522021جعفرمسعوديمحمود156
21اتاق اهوازبازرگانی1988240204کاظممهاويعبدالحسين158
22اتاق اهوازبازرگانی1750745501عيسينعاميناصر162
23اتاق اهوازبازرگانی10860691750اميرهواشميچاسب164
گروه_فعالیت: صنعت
24اتاق اهوازصنعت5999749255فرامرزاحمدي نژادمرتضي412
25اتاق اهوازصنعت1841335746محسناسکندري سبزينادر413
26اتاق اهوازصنعت10860650430سيدهبت الهاصوليسيدحسن415
27اتاق اهوازصنعت10860764069محمدجوادامانيسيفعلي416
28اتاق اهوازصنعت1755475969فرشيدپورحاجتسلطانمراد127
29اتاق اهوازصنعت10860856096مهديرحيميسهراب418
30اتاق اهوازصنعت1989531997صادقسواعديعبدالرسول419
31اتاق اهوازصنعت2003329773سيدمحمدعلويسيداسماعيل423
32اتاق اهوازصنعت10860741466حميدلويميمحسن425
33اتاق اهوازصنعت10860680944نعمت الهنوري زاده گلنگشيعطاءاله426
گروه_فعالیت: کشاورزی
34اتاق اهوازکشاورزی1881459241سيدعبدالکريمامامصدرالدين812
35اتاق اهوازکشاورزی1754841864نادربهشتي نسبعباس813
36اتاق اهوازکشاورزی10860085157عليچعباحمد816
37اتاق اهوازکشاورزی1751036677سيدسلطانحسيني امينسيدخلف817
38اتاق اهوازکشاورزی10860814632شريفعچرشعزيز819
39اتاق اهوازکشاورزی1987822242همايونکوت زادهجبار821
40اتاق اهوازکشاورزی1751086062يعقوبمحسنيزباري823
گروه_فعالیت: معدن
41اتاق اهوازمعدن10860718060عبدالرضاحرمتيمحمد612
42اتاق اهوازمعدن1989571131عادلسواعديخزعل613
43اتاق اهوازمعدن0450420213شاهرخشيشه گرابوالقاسم614
44اتاق اهوازمعدن1755819129عليغوابشحسن615
45اتاق اهوازمعدن1756240167خيريهنيسيشاکر617
(1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها