اخبار خوزستان

فعالیت ۷ گروه پایش ملخ صحرایی در خرمشهر

فعالیت ۷ گروه پایش ملخ صحرایی در خرمشهر

کیوان طرفی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به هشدار جدید سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص پیش بینی فائو و همچنین هجوم احتمالی ملخ صحرایی به کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، فعالیت گروه‌های پایش ملخ در شهرستان خرمشهر قوت گرفته و در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱ مساحتی بالغ بر ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر توسط گروه‌های پایش ملخ صحرایی پایش و دیده بانی شد. همچنین در سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰ مبارزه با ملخ صحرایی در سطح یک هزار و ۱۶۰ هکتار صورت گرفت و با پایش و مبارزه به موقع و صحیح هیچگونه خسارتی به محصولات زراعی و باغی شهرستان خرمشهر وارد نشد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: ردیابی ملخ صحرایی در این شهرستان بر اساس اطلاعات و مختصات مکان‌های آلوده در سال‌های قبل به صورت مستمر صورت می‌گیرد و روزانه ۷ گروه، پایش و ردیابی ملخ صحرایی را انجام می‌دهند.