اخبار خوزستان

موافقت وزیر اقتصاد با رویه ترانزیت گمرک در چوئبده

موافقت وزیر اقتصاد با رویه ترانزیت گمرک در چوئبده

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: پس از پیگیری‌هایی که انجام دادم با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان بنادر دریانوردی، ساختمان گمرک اروندکنار بهسازی، تجهیز و تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به گمرک شهر چوئبده، عنوان کرد: یکی دیگر از موارد مورد پیگیری، رویه ترانزیت گمرک شهر چوئبده بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن موافقت کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گمرک تاثیر زیادی در تجارت خارجی دارد و همچنین پُل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی است به همین دلیل همواره بر لزوم توجه به گمرکات آبادان تاکید داشته‌ام.