نمایش 1–12 از 50 نتیجه

دکتر زانوسی اهواز

دکتر زانوسی اهواز نام کامل : دکتر محمد پاشا زانوسی آدرس : اهواز – خیابان زند، روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا

کلینیک پارس اهواز

کلینیک پارس اهواز اهواز _ کوروش خ شیخ نبهان بین اقبال و ۲۰ متری مقیمی تماس : 06134483213 خوزستان خبر

دکتر آرش عالی رضایی ارتوپد اندیمشک

دکتر آرش عالی رضایی ارتوپد اندیمشک متخصص ارتوپدی تلفن :- آدرس مطب:خوزستان اندیمشک انتهای خ اسحاق روشنی- جنب خ کمربندی-

دکتر مجید منتی ارتوپد اهواز

دکتر مجید منتی ارتوپد اهواز متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل اهواز تلفن :-06133383286 / 09903032400 آدرس مطب:اهواز، کیانپارس، خیابان میهن

دکتر رفعتیان ارتوپد اندیمشک

دکتر رفعتیان ارتوپد اندیمشک متخصص ارتوپدی تلفن :29710 آدرس مطب:اندیمشک ، خ امام ، روبروی مسجد محمدی خورستان خبر بخش

دکتر داود یزدی ارتوپد دزفول

دکتر داود یزدی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42225993 آدرس مطب: خیابان طالقانی، کوچه آزادی ) شهربانی(، ساختمان پزشکان میالد خورستان

دکتر عبدالرحیم صائمی ارتوپد دزفول

دکتر عبدالرحیم صائمی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42244080 آدرس مطب:خیابان آفرینش ، نبش خیابان عدل خورستان خبر بخش پزشک

دکتر عبدالکریم طاهردباغ ارتوپد دزفول

دکتر عبدالکریم طاهردباغ ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42271100 آدرس مطب: خیابان آفرینش تقاطع خیابان طالقانی، ساختمان پزشکان نیکان خورستان

دکتر ابوذر نریمانی ارتوپد دزفول

دکتر ابوذر نریمانی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :- آدرس مطب: خیابان سید محمود بین خیابان آفرینش و خیابان نشاط، مجتمع

دکتر سیدحمید هاشمیان نژاد ارتوپد دزفول

دکتر سیدحمید هاشمیان نژاد ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42227457 آدرس مطب: خیابان نشاط، ساختمان پزشکان دکتر یزدانی خورستان خبر بخش

دکتر شاهین حاجیوندی متخصص ارتوپد دزفول

دکتر شاهین حاجیوندی جراح و متخصص استخوان، مفاصل. شکستگیها و ستون فقرات بورد تخصصی ارتوپدی تلفن :42272603 آدرس مطب:خیابان نشاط،

دکتر رحیم اشکیور دزفول

دکتر رحیم اشکیور دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42272604 آدرس مطب: خیابان طالقانی جنب داروخانه نقاب، ساختمان پزشکان سروش خورستان خبر