ماجرای زخمی شدن دانشجوی دانشگاه چمران چیست؟

، بازگشت تیرهای هوایی كه در خارج از دانشگاه و در مناسبت‌هایی مانند عزاداری و عروسی به صورت هوایی شلیك شده‌اند، بارها در دانشگاه مشاهده شده است و این تیرها گاه به ساختمان‌های این دانشگاه برخورد می‌ك

ادامه مطلب