در حال نمایش 3 نتیجه

از سیر تا پیاز رودخانه شاوور را در خوزستان بدانید

از سیر تا پیاز رودخانه شاوور را در خوزستان بدانید .رودخانهٔ شاوور یکی از رودخانه‌های جاری در استان خوزستان ایران است. مکان گذر

شوش دانیال نبی کجاست ؟

شوش دانیال نبی  آدرس : استان خوزستان، شهر شوش، خیابان امام خمینی، روبه روی تپه ارگ و در کنار ساحل