اخبار خوزستان

بهره مندی بیشتر از سواحل راهکار توسعه فعالیت‌های شیلاتی است

بهره مندی بیشتر از سواحل راهکار توسعه فعالیت‌های شیلاتی است

فتح الله ابوعلی گفت: با توجه به محدودیت منابع آب شیرین درکشور و از سویی دیگر عدم امکان توسعه فعالیت‌های صید و صیادی به دلیل محدودیت ذخایر آبزیان در صیدگاه‌ها بهره مندی بیشتر از دریا و سواحل یکی از راهکار‌های اساسی توسعه فعالیت‌های شیلاتی در استان خواهد بود.

او می‌گوید: علیرغم این مسائل و براساس ظرفیت‌های فعلی، استان خوزستان در میان استان‌های ساحلی و غیرساحلی در حوزه آبزی پروری جایگاه اول و دوم را داشته است.

مدیر کل شیلات خوزستان گفت: فرصت‌های سرمایه گذاری شیلاتی زیادی در سواحل خوزستان شناسایی شده و در حال هدایت سرمایه گذاران به این بخش هستیم که فراخوان پرورش ماهی در قفس در دریا و خوریات اعلام عمومی شده است.

ابوعلی می گوید: طرح ۶ هزار هکتاری پرورش میگو در شهرستان هندیجان در آینده نزدیک به فراخوان گذاشته می‌شود و عملیات اجرایی طرح ۵ هزار و ۲۰۰ هکتاری پرورش ماهی از آب‌های نامتعارف شهرستان خرمشهر به زودی آغاز می‌شود.

او بااشاره به چشم انداز توسعه شیلات خوزستان بیان کرد: تولید ۳۰۰ هزار تن آبزیان طی ۴ سال و یک میلیون تن آبزیان در افق ۱۰ ساله پیش بینی شده است.