اخبار خوزستان

افزایش ۱۳۸ درصدی صادرات از گمرکات آبادان

افزایش ۱۳۸ درصدی صادرات از گمرکات آبادان

وحید پورحشمت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: آمارهای صادرات و واردات از نظر دلاری، ریالی و وزنی از گمرکات آبادان نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد بسیاری داشته است.

وی افزود: صادرات غیر نفتی از نظر وزنی ۱۳۸ درصد، از نظر ارزش ریالی ۱۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۵۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک آبادان عنوان کرد: واردات از نظر وزنی ۵۴ درصد، از نظر ارزش ریالی ۹۲۷ درصد و از نظر دلاری ۵۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.